SYNTENS

Noordelijk MKB geen Millenniumprobleem

Persbericht

Noordelijk MKB geen Millenniumprobleem

Groningen, 7 december - Bij de overgang naar 2000 verwacht 90 procent van de noordelijke ondernemers dat de bedrijfsprocessen ongestoord zullen verlopen. Dat blijkt uit de conclusies van een onderzoek dat in opdracht van Stichting Noordelijk Millennium Platform (SNMP) is uitgevoerd.

'Het SNMP heeft in 1998 laten onderzoeken in hoeverre het noordelijke bedrijfsleven voorbereid is op het millennium. Dit onderzoek is nu herhaald. Aan zo'n 1000 ondernemers is gevraagd naar de huidige stand van zaken. En wat blijkt: in vergelijking met vorig jaar is men veel bewuster geworden van mogelijke knelpunten en heeft men actie ondernomen', aldus projectleider Karel Bolt van Syntens.

Verrassende resultaten
'Er is ook onderzocht of er een verschil is tussen ondernemers die een millenniumadviseur van het SNMP over de vloer hebben gehad en zij die het 'zelf' hebben gedaan', vertelt Bolt. 'Het resultaat daarvan vind ik verrassend. De door ons geadviseerde ondernemers zijn minder zeker van hun zaak. Maar tegelijkertijd blijkt dat juist zij zich het best hebben voorbereid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ze in verhouding vaker risico-inventarisaties hebben uitgevoerd of een noodplan opgesteld. Zij stelden zich dus serieus de vraag: .wat gebeurt er als vitale bedrijfsprocessen uitvallen?.. .Welke maatregelen treffen we als bijvoorbeeld de lopende band stil komt te staan?. Geënquêteerde ondernemers die niet door ons zijn geadviseerd, hebben zich daar minder goed op voorbereid.'

Vol vertrouwen wachten op 2000
Tòch lijken de onderzochte noordelijke ondernemers niet helemaal zeker van hun zaak. Bolt: 'Slechts een kwart van de noordelijke bedrijven durft aan hun afnemers te vertellen in welke mate de producten of diensten millenniumbestendig zijn. Aangezien het merendeel van de geënquêteerden zich op de business-to-business markt bevindt, geeft dat wel te denken. Misschien heeft dat wel te maken met onze noordelijke volksaard: 'als je iets belooft, dan moet je het ook doen'. Hoe dan ook, over de gehele linie hebben de voorbereidingen een hoger tempo dan vorig jaar. Ondernemers zijn zich bewust van de risico's, hebben hun systemen -indien nodig- vervangen of aangepast en wachten vol vertrouwen op het nieuwe millennium.'

Deel: ' Noordelijk MKB verwacht geen Millenniumprobleem '
Lees ook