Provincie Groningen


Groningen, 31 maart 1999 Persbericht nr. 77

Noordelijke Kamerleden maken zich sterk voor Regiovisie Groningen-Assen 2030

Een brede vertegenwoordiging van Groningse en Drentse Kamerleden is van mening dat de Regiovisie Groningen-Assen 2030 een stevig fundament heeft om uit te groeien tot een krachtige kernzone. Op het provinciehuis in Assen werden de Kamerleden K. Eisses, H. de Haan (CDA), J. van Heukelum (VVD), B. Middel, T. Witteveen en M. Zijlstra (PvdA) geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen omtrent de Regiovisie. De provincies Groningen en Drenthe en twaalf deelnemende gemeenten spreken zich de komende weken uit over de uitvoering van een ambitieus samenwerkingsplan. De regio Groningen-Assen behoort tot de zeven economische kernzones in het Noorden.

De noordelijke volksvertegenwoordigers zien goede kansen voor de regio Groningen-Assen, die aansluit bij de uitgangspunten van het REONN (regionale, economische ontwikkeling Noord-Nederland), de vertaling van het Langman-rapport. Met name over de grensoverschrijdende samenwerking en de vorming van een regiofonds, waarin de regio jaarlijks 10 miljoen stort, lieten de Kamerleden zich positief uit. De Drentse gedeputeerde en voorzitter van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030,

H. Weggemans benadrukte dat het van belang is dat de Regiovisie op de politieke agenda komt van minister Pronk (VROM) en dat de Regiovisie Groningen-Assen 2030 de status Netwerkstad behoort te krijgen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.Deel: ' Noordelijke Kamerleden maken zich sterk voor Regiovisie '
Lees ook