Provincie Drenthe


EZ-gedeputeerden treffen overgangsvoorziening
Nog tot en met 15 november aanvragen oude IPR

Assen, 26 oktober 1999
Persberichtnummer 99-011De huidige Investeringspremieregeling (IPR) loopt op 31 december van dit jaar af. Tot die datum kunnen nog subsidies worden toegekend. Om die toekenning binnen de termijn af te kunnen geven, moeten aanvragen op tijd worden ingediend. Dat betekent dat ondernemers en anderen die van de regeling gebruik willen maken uiterlijk op 15 november a.s. een aanvraag moeten indienen.

De IPR is bedoeld om de noordelijke economie en werkgelegenheid te versterken. Sinds 1993 heeft de IPR gezorgd voor meer dan 10.000 arbeidsplaatsen in Noord-Nederland. De ruim 600 miljoen uitgekeerde IPR-premie genereerde voor bijna 6 miljard aan investeringen. De IPR is erop gericht investeringen van bedrijven en stuwende diensten te stimuleren. Bedrijven die zich nieuw vestigen en bestaande bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie.

Ook voor de periode 2000-2006 wordt een nieuwe IPR van kracht voor het Noorden. Noordelijke bestuurders hebben zich daar in het kader van het Kompas voor het Noorden sterk voor gemaakt. De nieuwe regeling wordt in december officieel vastgesteld door de provinciale staten van de drie betrokken provincies. Daarnaast moeten ook de gebieden in het Noorden worden aangewezen waar de nieuwe IPR van kracht is. Vanwege Europese voorschriften mag maar een deel van het Noorden onder de regeling vallen. Het Noorden en Den Haag zijn het samen eens over die gebieden. Maar de Europese Commissie is niet akkoord met die zogenaamde steunkaart en is daarom een procedure gestart.

De drie noordelijke EZ-gedeputeerden Weggemans van Drenthe, Sakkers van Groningen en Van Klaveren van Friesland vinden dat ondernemers niet de dupe mogen worden van deze actie door Brussel. Daarom hebben zij in de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) besloten dat ondernemers alvast vanaf 1 januari aanvragen kunnen indienen. Daarmee omzeilt het SNN het probleem dat achteraf geen subsidie verstrekt kan worden aan projecten die uiteindelijk wel aan de voorwaarden blijken te voldoen. Een aanvraag betekent nog niet dat er recht is op subsidie, dat hangt af van het uiteindelijke besluit van Europa.

Het SNN attendeert potentiële aanvragers via verschillende kanalen op de afloop van de termijn, onder andere via advertenties in de regionale en landelijke bladen.
Ondernemers die meer willen weten over de IPR kunnen contact opnemen met de Uitvoerings Organisatie van het SNN, Postbus 779,
9700 AT Groningen, telefoon (050) 521 4480.Voor nadere informatie: Harrie Popken, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, tel. (0592) 365452, privé (0593) 301441; mobiel 06-22465086, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Noordelijke overgangsvoorziening aanvragen IPR '
Lees ook