Gemeente Amsterdam


|
NOORDELIJKE RANDSTAD BEZORGD OVER BEREIKBAARHEID VAN SCHIPHOL

NOORDELIJKE RANDSTAD BEZORGD OVER BEREIKBAARHEID VAN SCHIPHOL

Persbericht van het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (Provincie Noord-Holland, ROA, Gemeente Amsterdam)

Het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (Provincie Noord-Holland, ROA, Gemeente Amsterdam) heeft in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat haar zorg geuit over de toekomstige bereikbaarheid van Schiphol.

De financiering van het Rijk voor de projecten om de bereikbaarheid te verbeteren schiet te kort. De regio heeft een aantal projecten omschreven die van groot belang zijn voor de landzijdige bereikbaarheid (het niet-lucht verkeer) van Schiphol. Voorbeelden hiervan zijn het Masterplan N 201, de Zuidtangent Oost en West, de Corridor Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (CASH) en de Zaanlijn.

Voor enkele van deze projecten is concrete financiering geregeld. Voor andere projecten is echter slechts een intentie getekend om later tot een gezamenlijke financiële inspanning te komen. Daarmee wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de eerder gemaakte afspraken in onder meer het BOR-convenant (Bereikbaarheids Offensief Randstad-convenant). Dit leidt voor de Noordvleugel van de Randstad tot de situatie dat er te weinig concreet uitzicht is op maatregelen die de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol rond 2010 op een aanvaardbaar niveau brengen.

De bereikbaarheid staat onder grote druk zoals omschreven in het Nationaal Verkeer en Vervoersplan. De verschuiving van het spitstarief naar een kilometertarief maakt de bereikbaarheid in deze regio alleen maar nijpender. Omdat de luchthaven een bovenregionaal karakter heeft
-Schiphol is tenslotte de nationale luchthaven - vindt het BONR het niet gerechtvaardigd dat de regio het leeuwendeel van de kosten moet dragen. Voor de bereikbaarheid van Schiphol in de toekomst wordt het volgende aan de minister voorgesteld:

* De claims voor de projecten Masterplan N201 en Zuidtangent Oost en West behouden hun zelfstandige status. Zij worden als volwaardige projecten behandeld en niet als voorbeeldprojecten.
* Voor de andere studieprojecten (CASH, Zaanlijn en A4) zetten alle betrokken partijen in op een zo snel mogelijke voortgang van het proces.

* Uiterlijk op 1 januari 2003 zal het Rijk helderheid geven over de financiering van alle projecte

Paul van Yperen

Naar boven


-

© gemeente Amsterdam - 24-07-2001

Deel: ' Noordelijke Randstad bezorgd over bereikbaarheid Schiphol '
Lees ook