Gemeente Breda

Persberichten

20-03-2003

Noordelijke Rondweg krijgt vijf roodlicht- en snelheidspalen

In samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, het lokale Openbaar Ministerie en het Verkeershandhavingsteam van Politie Midden en West Brabant wil de gemeente nog dit voorjaar vijf roodlicht- en snelheidspalen plaatsen op de Noordelijke Rondweg. De roodlicht- en snelheidspalen hebben tot doel de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersongevallen te doen afnemen. Het Openbaar Ministerie stelt de palen beschikbaar, de gemeente sluit de palen aan op de verkeersregelinstallatie en de Politie Midden en West Brabant zorgt dat de verschillende palen beurtelings voorzien worden van een camera. Daarnaast zal de politie, als daar aanleiding toe is, mobiele snelheidsmetingen houden op trajecten van de Noordelijke Rondweg waar geen roodlicht- en snelheidspalen staan. Als alles volgens planning verloopt, zullen de palen in april van dit jaar worden geplaatst en kan het systeem in mei in gebruik worden genomen.

Nagenoeg het gehele traject van de Noordelijk Rondweg (tussen de A16 en de A27), dat zon zeven kilometer beslaat, scoort al jaren hoog op het gebied van verkeersonveiligheid. In drie jaar tijd (1999 t/m 2001) zijn ruim 600 ongevallen geregistreerd waarvan bijna 100 met letsel en twee met dodelijke afloop (hierbij is niet gekeken naar de op- en afritten van de A16 en de A27). Opvallend is dat twee ongevalsoorzaken er duidelijk uitspringen, namelijk het negeren van rood licht en een te hoge snelheid. Dit was een belangrijke reden om de afgelopen jaren een groot aantal kruispunten op de Noordelijke Rondweg aan te pakken. Door het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag is de remweg verkort en door een nieuwe verkeersregelinstallatie wordt het verkeer op het kruispunt optimaal afgewikkeld. Deze laatste maatregel heeft tot doel het door rood rijden te ontmoedigen.
Op weg naar een verkeersveilige route
Ondanks deze maatregelen is het aantal ongevallen op de Noordelijke Rondweg echter nog steeds te hoog en staan het negeren van rood licht en een te hoge snelheid nog steeds op de eerste plaats wat betreft de oorzaken van ongevallen. Metingen hebben aangetoond dat op sommige punten van de route maar liefst 50% van het verkeer sneller rijdt dan de maximum toegestane snelheid. Handhaving is in dit geval de laatste, maar noodzakelijke stap op weg naar een verkeersveiligere route. Verkeersdeelnemers worden door middel van borden voor een kruispunt geattendeerd op het feit dat ze een kruispunt naderen waar een roodlicht- en snelheidspaal staat. Langs de gehele route worden borden geplaatst die aangeven dat er controles plaatsvinden op de route.

Breda, 20 februari 2003

Deel: ' Noordelijke Rondweg Breda krijgt vijf roodlicht- en snelheidspalen '
Lees ook