Provincie Groningen


Groningen, 26 februari 1999 Persbericht nr. 44

Noorden maakt zich op voor vervolgoverleg met kabinet

Op 23 februari 1999 praat de stuurgroep REONN verder met het kabinet over het Langman-akkoord. Doel van dit gesprek is de afspraken die op 16 april 1998 gemaakt zijn tussen de drie noordelijke provincies en kabinet nog eens te bevestigen en de voortgang van de uitwerking van dit akkoord te bespreken.

Op 16 april 1998 sloten kabinet en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een akkoord naar aanleiding van het advies van de Commissie Langman.
Het nu geplande gesprek maakt onderdeel uit van de afspraken in het akkoord: het is een periodiek overleg tussen kabinet en SNN waarin vervolgafspraken zullen worden gemaakt.

Belangrijkste punten die op de agenda staan:

* de uitwerking van de ruimtelijk-economische visie van Noord-Nederland in onder meer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan en de Nota Ruimtelijk-economisch beleid en de betrokkenheid van het SNN bij de totstandkoming van deze nota's;

* bijdragen uit Europese fondsen (doelstelling 2 en evaluatie IPR/ISP), de invulling van het ICES-pakket "Vitaliteit steden", de ICES-ronden 2003-2006 en 2007-2010 en infrastructuurprojecten;
* de inzet van middelen op basis van de drie SNN-programma's "Economische kerngebieden/versterking marktsector", "Stedelijke centra" en "Landelijk gebied" en de inhoudelijke betrokkenheid van de verschillende departementen bij deze drie programma's.Zoekwoorden:

Deel: ' Noorden maakt zich op voor vervolgoverleg met kabinet '
Lees ook