Provincie Drenthe


Noorden mist integratie afspraken in rijksbegroting

Assen, 21 september 1999
Persberichtnummer 99-007



Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) constateert dat de afspraken die zijn gemaakt met het kabinet, naar aanleiding van het rapport van de Commissie Langman, in de begroting van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat zijn opgenomen. Met name in het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij én het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mist de noordelijke politiek essentiële afspraken. Bovendien wordt de integraliteit over de hele rijksbegroting node gemist. Er is nog steeds sprake van verkokering. Onduidelijkheid over het totaal van de middelen en de zeggenschap over de besteding maken het moeilijk de afgesproken programmatische aanpak te kunnen starten.

De noordelijke provincies dreigen ook nog eens 25 miljoen gulden mis te lopen, omdat het Rijk een aantal infrastructuur projecten naar achteren schuift. Hierdoor dreigt de reeds afgesproken financiering vanuit Europa weg te vallen, omdat nog in 1999 met deze projecten moet zijn begonnen.

Noord-Nederland wil zo snel mogelijk overleg met het kabinet over de uitvoering van de afspraken, zoals die op 16 april 1998 zijn gemaakt.



Voor nadere informatie: Sjoerd Dijkstra, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, tel. (0592) 36 52 62, privé (0593) 33 38 90; mobiel 06-22 24 54 36, faxnummer (0592) 357188 E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Noorden mist integratie afspraken in rijksbegroting '




Lees ook