SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


Noorden verwacht van Kabinet krachtige aanpak Veenkoloniën

Noord-Nederland verwacht van het Kabinet dat het met een krachtige en integrale aanpak een begin zal maken met het oplossen van de problemen in de Veenkoloniën. Naast aanvullend beleid door het Rijk verlangt het Noorden ook additionele financiële middelen van het Kabinet. Deze zullen moeten worden ingezet als cofinanciering van maatregelen en projecten, zoals die zijn aanbevolen in het rapport 'Van Afhankelijkheid naar Kracht' van de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën (Commissie Hoekstra). Afhankelijk van het standpunt dat het Kabinet zal innemen over het rapport van de Commissie Hoekstra, zal het SNN met de bestuurlijke Veenkoloniale partners een 'Agenda voor de Veenkoloniën' voorbereiden. Deze opvatting heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in een brief aan minister L. Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris G. Ybema van Economische Zaken kenbaar gemaakt. Het SNN stemt in grote lijnen in met het advies van de Commissie Hoekstra.

'Kabinet aan zet'
Volgens gedeputeerde Marc Calon (provincie Groningen) heeft de commissie de hoofdproblemen van het gebied duidelijk in kaart gebracht. "Het Veenkoloniaal gebied moet impulsen van buitenaf krijgen om de negatieve processen om te kunnen buigen. Het kabinet heeft met het instellen van de Commissie Hoekstra een goede aanzet gegeven. Nu is het zaak dat het standpunt van het kabinet ook invulling geeft aan de betrokkenheid van het Rijk bij het opstellen van de Agenda. Het kabinet moet het gebied zicht bieden op uitvoering van de Agenda door aanvullende rijksmiddelen in te willen zetten voor cofinanciering van maatregelen en projecten. Het kabinet is nu aan zet."

Genoeg plannen liggen klaar
Het SNN wil graag zo snel mogelijk met andere besturen van gemeenten, waterschappen en anderen aan de slag met die Agenda. Calon: "Als het Kabinet voldoende steun geeft, gaan wij meteen aan het werk. Er ligt al een groot aantal ideeën en initiatieven klaar uit eerdere plannen die door het gebied zelf zijn ontwikkeld, zoals het Actieplan Veenkoloniën en het Waterkompas. Ook heeft het SNN een projectvoorstel ingediend voor de zgn. ICES-gelden voor de periode 2002 - 2006. Wij vinden het belangrijk dat het Kabinet dit project ondersteunt." Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is bereid om ook zelf financiële middelen in te zetten. Dat geldt ook voor de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Wisseling van het voorzitterschap van SNN
Met ingang van 1 juli 2001 is het voorzitterschap van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland overgegaan van Drenthe naar Fryslân. Voor de periode van 1 juli 2001 tot 30 juni 2003 vervult de Commissaris van de Koningin in Fryslân de heer drs. E.H.T.M. Nijpels de functie van voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Directeur SNN en het SNN-secretariaat verhuizen ook voor een periode van twee jaar naar het Friese Provinciehuis. Zij zijn respectievelijk bereikbaar onder tel. 058 - 2925901 / 03 / 04. Per 1 juli fungeert de heer drs. Tj.T. de Jong, communicatie-adviseur provincie Fryslân, als centrale woordvoerder voor het SNN. Hij is te bereiken op 058 - 292 5798 / 06 - 52046552 (werk), 058 - 2882326 (privé).

17-07-2001 (01-021)

Deel: ' Noorden verwacht van Kabinet krachtige aanpak Veenkoloniën '
Lees ook