Rabobank Nederland

Noorden wil af van subsidies voor kleine bedrijven Beursmedia/Betten, 17/3/1999

De Sociaal-Economische Adviesraad Noord Nederland (SEAN) wil dat kleine uitbreidingen en bescheiden nieuwe vestigingen in Noord-Nederland niet langer gesubsidieerd worden. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag.

De SEAN wil dat het mes wordt gezet in de Investeringspremieregeling (IPR) voor dit gebied. Volgens de noordelijke SER voorkomt een hogere ondergrens versnippering van gelden over kleine projecten. Op dit moment is de ondergrens NLG 200.000. In de afgelopen zes jaar zaten honderden bedrijven beneden deze grens. Ze streken gezamenlijk enkele tientallen miljoenen guldens op.

Uitbreidende bedrijven die puur regionaal werken, moeten volgens de SEAN uitgesloten worden van steun, zo schrijft Het Financieele Dagblad. Voor bedrijven in plattelandsgebieden zou een uitzondering moeten gelden. Deze zouden maximaal NLG 225.000 in drie jaar moeten kunnen ontvangen.

Deel: ' Noorden wil af van subsidies voor kleine bedrijven '
Lees ook