Noorderlicht zichtbaar in Nederland

Het Noorderlicht In de avond van donderdag 6 april was op verschillende plaatsen in Nederland het verschijnsel Noorderlicht (Aurora Borealis) te zien. Ooggetuigen meldden de kleurige lichtende 'gordijnen' te hebben gezien tussen 23.00 en 23.30 uur. Bijgesloten vindt u een (oudere) foto van het noorderlicht. Het is echter lang niet de enige vorm waarin het verschijnsel kan worden waargenomen. De kleuren blauw, wit en me name rood en groen worden vaak gemeld. Soms is het verschijnsel erg uitgebreid, soms ook niet meer dan een vaag waarneembare vlek. Het is niet te voorspellen of, en wanneer precies het verschijnsel gaat plaatsvinden. Het is echter goed mogelijk dat zich dit een dezer dagen herhaalt. Blijf daarom dus goed opletten. Voor 'voorspellingen', zie www.spaceweather.com.

Het noorderlicht wordt veroorzaakt door uitbarstingen op de Zon (die zelf weer het gevolg zijn van storingen in het enrom sterke magneetveld van de Zon), waarbij elektrisch geladen deeltjes de ruimte in worden gestuurd. Wanneer dit in de juiste richting gebeurt, kan zo'n wolk deeltjes na zo'n 3 dagen de Aarde passeren. Deze elektrisch geladen deeltjes kunnen onmogelijk door het magnetische veld van de Aarde heendringen en zijn gedwongen de magnetische veldlijnen van de Aarde te volgen. Deze magnetische veldlijnen bevinden zich vrijwel overal hoog boven de atmosfeer, maar bij de Noord- en Zuidpool priemen ze erdoorheen. Het gevolg is dat de deeltjes die bij de zonne-uitbarsting vrijkwamen met name boven de aardse polen op moleculen in de atmosfeer botsen, die daardoor licht gaan uitstralen: Het Noorderlicht.

De (magnetische) activiteit op de Zon is niet constant, maar varieert met een periode van ongeveer 11 jaar. In die 11 jaar keert het volledige magneetveld van de Zon zich om. Op dit moment bevinden we ons in een periode met verhoogde activiteit op de Zon (maar nog niet eens in een maximum) en dus een grote kans op het Poollicht. Daarnaast zorgt de verhoogde activiteit op de Zon voor een wat gematigder weer op Aarde, dus minder warme zomers en minder strenge winters. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de jaartallen waarin Elfstedentochten plaatsvinden. De laatste was in 1997, inderdaad tijdens een minimum aan zonneactiviteit. Elf jaar ervoor (1985-86) weer een tweetal tochten. Elf jaar daarvoor niets, maar weer elf jaar terug de strengste tocht uit de geschiedenis: 1963 (Reinier Paping). De Zon heeft dus blijkbaar meer invloed op ons dagelijks leven dan we ons realiseren...

Marc van der Sluys

Zoekwoorden:

Deel: ' Noorderlicht zichtbaar in Nederland '
Lees ook