Ingezonden persbericht


Persbericht

Leeuwarden, 9 juli 2002

NoordNed introduceert Mobiele Ticket Service
Vervoersorganisatie doet proef met vervoersbewijzen via sms

NoordNed start in september 2002 een proef met mobiele vervoersbewijzen, de Mobiele Ticket Service. Deelnemers aan de proef hoeven geen vervoersbewijs bij een loket of kaartautomaat meer af te halen, maar ontvangen via sms een M-Ticket op hun mobiele telefoon. De M-Tickets kunnen worden besteld via het internet of door te bellen met een gratis telefoon-nummer dat werkt met spraakherkenning. De proef met de Mobiele Ticket Service duurt een half jaar en vindt plaats op verschillende NoordNed trajecten. Het betreft de treinlijnen Leeuwarden-Groningen, Leeuwarden-Harlingen Haven, Leeuwarden-Stavoren en bustraject Dokkum-Veenwouden (lijn 53).

Met de Mobiele Ticket Service breidt NoordNed de dienstverlening naar haar reizigers verder uit. Door innovaties als deze wil het jonge openbaar vervoerbedrijf zich onderscheiden in de markt. Deze nieuwe service maakt reizigers mobieler omdat ze plaatsonafhankelijk vervoersbewijzen kunnen aanschaffen. Daarnaast wordt het aanschaffen van een vervoersbewijs gemakkelijker doordat de reiziger niet meer afhankelijk is van openingstijden van verkooppunten of hoeft te wachten voor kaartverkoopautomaten. De gegevens die NoordNed genereert uit mobiele transacties worden gebruikt om nieuwe mobiele diensten te ontwikkelen die de reiziger desgewenst van extra informatie voorzien. Gedacht kan worden aan het doorgeven van vertragingen en werkzaamheden. NoordNed ziet de Mobiele Ticket Service als additioneel verkoopkanaal dat naast de huidige distributiekanalen wordt ingezet.

De proef voor de Mobiele Ticket Service zal worden gehouden onder minimaal 200 en maximaal 1000 personen die regelmatig reizen op de deelnemende NoordNed trajecten. Geïnteresseerde reizigers kunnen zich vanaf begin augustus inschrijven als deelnemer op www.noordned.com. De proef is geslaagd als de deelnemers aangeven dat de Mobiele Ticket Service meerwaarde heeft voor reizigers. Daarnaast moet de proef uitwijzen of het invoeren van de Mobiele Ticket Service bedrijfseconomisch verantwoord is.

NoordNed werkt in de proef samen met verschillende partners. Zo verzorgt CMG het projectmanagement en de implementatie van de Mobiele Ticket Service. Rabobank Nederland is betrokken bij ideevorming over de mogelijkheden van mobiel betalen en Rabobank Heerenveen handelt het betalingsverkeer af. De Vrije Universiteit van Amsterdam verricht het gebruikersonderzoek. Daarnaast is Connekt betrokken als kennisplatvorm op het gebied van verkeer en vervoer.

Deel: ' NoordNed introduceert Mobiele Ticket Service via sms '
Lees ook