Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

Gemeente Noordwijk coördineert plaatselijke jeugdcollecte Jantje Beton

Nationaal motto 2000: Kinderen Ruim Baan, de collecte komt eraan!

In de week van 13 tot en met 18 maart 2000 zullen er weer tal van collectanten in Noordwijk op pad gaan voor Jantje Beton. Ruimte voor kinderen staat centraal bij Jantje Beton. De Jantje Beton Collecte heeft een unieke formule: 50% van de opbrengst is bestemd voor de collecterende clubs en 50% voor de jeugdprojecten van Jantje Beton. Zo snijdt het mes aan twee kanten en ondersteunt Jantje Beton zowel het plaatselijke als het landelijke jeugdwerk.

De Jantje Beton Collecte staat open voor alle organisaties uit het vrijwilligersjeugdwerk, die zich inzetten voor een goede opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Drie Noordwijkse verenigingen zullen zich dit jaar inzetten om de plaatselijke collecte zo succesvol mogelijk te laten verlopen: De Stichting "Na Schoolse Opvang De Duinrakkers", Mozaiek Operette Noordwijk en Scouting Norvicus.

Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton streeft naar een eigen plek voor alle kinderen in de Nederlandse samenleving. Het Fonds ondersteunt en stimuleert projecten waarbij de bevolking en de overheid intensief met elkaar samenwerken. Vaak zijn dit projecten die aansluiten op al bestaande plaatselijke initiatieven. Maar het kunnen ook projecten zijn op grond van signalen uit de samenleving. Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton treedt zoveel mogelijk op als belangenbehartiger voor de jeugd. Daarnaast bestaat het werk van Jantje Beton uit lobby en voorlichting. Om dit te realiseren is het Fonds afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Indien er geen collectant aan de deur komt, kan men een bijdrage storten op giro 1247 ten name van het Nationaal Jeugd Fonds te Utrecht.

Noordwijk, 1 maart 2000

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, Postbus 85233, 3508 AE Utrecht, telefoon 030 2427265 of 030 2427267,
telefax 030 2444857.

Contactpersoon Gemeente Noordwijk:
Mevr. G. van Bavel; afdeling Onderwijs, Sport en Welzijn, telefoon 071 3660222.

Deel: ' Noordwijk coördineert jeugdcollecte Jantje Beton '
Lees ook