PERSBERICHT - 24 AUGUSTUS 2001

Noors Verkeersbureau wijzigt zijn structuur

Vestiging Benelux verhuist activiteiten naar Den Haag en Hamburg

In het kader van het herstructureren van zijn activiteiten in de regio "Centraal Europa" en om in te spelen op de zich wijzigende rol voor nationale verkeersbureaus, heeft het Noors Verkeersbureau besloten om het kantoor van het Noors Nationaal Verkeersbureau Benelux, dat nu gevestigd is in Amsterdam, per 1 januari 2002 onder te brengen in de Noorse Ambassade te Den Haag.

Verder zal een deel van de activiteiten worden overgeheveld naar het Centraal Europa Kantoor in Hamburg, teneinde met behoud van service en kwaliteit meer efficiency te realiseren, kosten te besparen en meer te kunnen investeren in het promoten van de bestemming Noorwegen.

Prioriteit Benelux blijft

Deze maatregel staat geheel los van het belang van de Benelux-markten voor het Noors Verkeersbureau. "De Benelux-markt is een zeer belangrijke markt voor veel Noorse bestemmingen en alle efficiency voordelen uit deze operatie worden direct geherinvesteerd in marketingactiviteiten op deze markt", aldus Vice President Børre Berglund.

Hij voegt daar aan toe: "De personele inzet zal daarbij niet wezenlijk verschillen van de huidige situatie. De verantwoordelijkheid voor het kantoor in Den Haag zal in de nieuwe situatie vooral gericht zijn op de operationele samenwerking met touroperators en pers in de Benelux, terwijl de in Hamburg samen te brengen kennis van en ervaring met de Benelux-markten garant staat voor een optimale ondersteuning van onze Nederlandse en Belgische partners".

Efficiënter

Berglund vervolgt: "Wij realiseren ons terdege dat het reorganiseren van het kantoor in Nederland na een aanwezigheid van 30 jaar tot twijfel of teleurstelling leidt. Belangrijk voor alle betrokkenen is echter het feit dat we door deze centralisatie het surplus aan kennis en middelen dat we in Hamburg bijeenbrengen, zullen gebruiken ter versteviging van onze positie op de Nederlandse reismarkt.

Als betrouwbare partner in de nationale en internationale reisbranche streeft het Noors Verkeersbureau naar een zo optimaal mogelijk rendement van haar investeringen. Dit doel zal sneller worden bereikt door een gecentraliseerde bedrijfsvoering.

De beperkte middelen die wij tot onze beschikking hebben, noodzaken ons om op een vernieuwende en flexibele manier de strijd met de concurrentie aan te gaan. Het aanpassen van de organisatie aan de behoeften vanuit en een andere rol in de markt is daarbij geheel in lijn met het beleid van veel andere nationale verkeersbureaus.

Met de mogelijkheden die de hedendaagse technologie ons biedt en vanuit de nieuwe, verbeterde organisatiestructuur waaraan we nu werken, zullen we in staat zijn om op een efficiëntere manier te werken en meer geld vrij te maken voor doelgerichte marketingactiviteiten", besluit Børre Berglund.

Centraal informatiecentrum

Als onderdeel van de reorganisatie zal er komend najaar in Nederland een servicecentrum worden geopend waar Nederlandse en Belgische consumenten en reisbureaus telefonisch terecht kunnen voor algemene informatie over Noorwegen
.

Deel: ' Noors Verkeersbureau wijzigt structuur '
Lees ook