Persbericht (06-01-2000)

NOREA-voorzitter Schouten: 'Millennium-probleem was belangrijke impuls'.

Al vóór de eerste millennium-datum is door NOREA-voorzitter Nico Schouten voorspeld dat door het millenniumprobleem géén omvangrijke rampen zouden ontstaan. Daarbij benadrukte hij vooral de positieve effecten van de inspanningen in de afgelopen periode.

'Er is door bedrijven véél kennis over de IT-systemen opgebouwd door het veronderstelde millennium-probleem. Door
het millennium hebben we de IT-infrastructuur goed op poten gekregen. Bedrijven weten nu precies hoe het in elkaar zit. Daarmee is er veel meer gevoel en aandacht ontstaan voor beveiliging en beheersing van de informatie-technologie. Dit is een impuls voor een gezonde en versnelde ontwikkeling van
e-commerce en e-business, waardoor de business de komende jaren een geheel ander aanzien zal krijgen. Dit zal ook een positief effect hebben voor de beroepsgroep van IT-auditors. NOREA zal inspelen op deze ontwikkeling met vaktechische ondersteuning en publicaties'.

Schouten deed deze uitspraken al tijdens een NOREA-bijeenkomst op 9 december jl. in Alphen aan de Rijn en in het (al daarvóór geschreven) voorwoord van het NOREA-jaarboek 2000 dat deze week zal verschijnen.

Nadere informatie: drs W.J.A.. Olthof, 020 - 3010385; w.olthof@norea.nl http://www.norea.nl

NOREA is de beroepsorganisatie van gekwalificeerde IT-auditors (RE's) in Nederland.
RE's beoordelen en adviseren over IT-toepassingen met betrekking tot: Effectiviteit, efficiëntie, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, beveiliging, continuïteit, beheersbaarheid.
NOREA ondersteunt RE's door:
Kwaliteitsbevordering, beroepsontwikkeling, opleidingen, belangenbehartiging, ondersteuning bij beroepsvraagstukken, congressen en workshops, publicaties op het terrein van de IT-auditing.

Deel: ' NOREA-voorzitter 'Millenniumprobleem belangrijke impuls' '
Lees ook