Norm passend toewijzen sociale huurwoningen nog niet in praktijk


In 2013 slechts 69% passend toegewezen

NIJMEGEN, 20150520 -- Het wordt voor woningcorporaties een lastige opgave om te voldoen aan de nieuwe regels over passend toewijzen. Dat blijkt uit onderzoek van De Corporatiestrateeg. Volgens de nieuwe regels moeten corporaties vanaf 1 januari 2016 minimaal 95% van de woningen passend toewijzen. Daardoor mogen woningen met een relatief hoge huur niet meer aan lagere inkomensgroepen worden toegewezen. Minister Blok wil zo de uitgaven van het Rijk aan huurtoeslag beperken.

In 2013 slechts 69% passend toegewezen
Landelijk werd in 2013 slechts 69% van alle sociale huurwoningen passend toegewezen. In regio Bollenstreek en Leiden (39%), Het Gooi (41%) en Oost-Veluwe (ook 41%) lag het aandeel passend toegewezen woningen het laagst. “Dat nog geen enkele regio aan de norm voldoet zegt genoeg” aldus onderzoeker Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg. “Het wordt voor woningcorporaties een hele lastige opgave om vanaf 2016 de nieuwe norm te volgen, zonder grote gevolgen voor woningzoekenden.”

Trend: minder passend toegewezen
Tussen 2011 en 2013 zijn steeds minder woningen passend toegewezen. In Noordoost-Brabant ging het aandeel passend toegewezen woningen het snelst omlaag: van 79% naar 45%. Alleen in de regio Zuid-Kennemerland is een positieve trend waarneembaar. Hier werden in 2013 iets meer woningen passend toegewezen dan in de jaren ervoor.

Minder woningen voor lagere inkomensgroepen beschikbaar?
Om heffingen, onderhoud en nieuwe investeringen te kunnen blijven betalen is het fors verlagen van de huren voor veel corporaties onhaalbaar. Om aan de nieuwe norm te voldoen kunnen corporaties ook vaker woningen toewijzen aan mensen met een iets hoger inkomen, zodat inkomen en huur met elkaar in balans zijn. Die oplossing heeft echter negatieve effecten voor lagere inkomensgroepen: voor hen komen zo minder woningen beschikbaar.

Creatieve oplossingen noodzakelijk
Om aan de normen voor passend toewijzen te voldoen en tegelijkertijd de laagste inkomensgroepen te kunnen blijven bedienen zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. Dankert: “je kunt bijvoorbeeld denken aan het realiseren van meer kleine woningen voor lagere inkomens, maar ook aan het laten meegroeien van huren met de inkomens van bestaande huurders.”

Interactieve kaart brengt de opgave per corporatie in beeld
Op www.corporatiestrateeg.nl is per woningcorporatie te zien hoeveel woningen in 2013 passend werden toegewezen. Ook is hier te zien in hoeverre corporaties maatregelen moeten nemen om aan de nieuwe norm te kunnen voldoen.

Overzicht gemiddelde percentages passend toegewezen sociale huurwoningen.


Deel: ' Norm passend toewijzen sociale huurwoningen nog niet in praktijk '
Lees ook