Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D 0699.009 nl

Den Haag, vrijdag 11 juni 1999

Normalisatie AS-interface op Europees niveau een feit

Het Bureau Technique of CENELEC te Brussel heeft de definitieve versie van de Europese norm EN 50295 ten aanzien van AS-interface als norm bekrachtigd. Het gereedkomen van deze norm is is een belangrijke stap in de acceptatie van dit leveranciers-onafhankelijke protocol voor een veldbus op het laagste niveau in de automatiseringsindustrie. Siemens, als één van de betrokken leveranciers met een breed assortiment van producten geheel volgens de nu geaccepteerde norm, is voornemens de continue innovatie en verdere uitbreiding van het leveringsspectrum voor AS-interface-producten versterkt voort te zetten.

Met het gereedkomen van de norm EN 50295 wordt het belang, de stabiliteit en de inmiddels wijdverbreide toepassing van AS-interface als veldbus bevestigd. Gebruikers van AS-interface zijn door de normalisatie in nog sterkere mate verzekerd dat hun investeringen in deze technologie gericht zijn op de toekomst. De acceptatie van de norm door CENELEC laat tevens zien hoe succesvol een gebruikersorganisatie kan zijn in het overtuigen van de betrokken leveranciers op het 'open' zijn van een veldbus. De ontwikkeling van AS-interface is oorspronkelijk gefinancierd door een aantal Duitse bedrijven, waaronder Siemens en enige Zwitserse fabrikanten. Deze firma's waren en zijn nog steeds elkaars concurrenten bij het vermarkten van de producten, die functioneren volgens de nu geaccepteerde norm.

Degenen die het meeste profiteren van AS-interface als internationale norm zijn de gebruikers. Afnemers kunnen zich nu bij alle betrokken componenten verlaten op een volledige specificatie voor de uitvoering van de componenten om een AS-interface bussysteem te realiseren. Het basisprincipe van de specificatie is dat ieder component voor deze veldbus eenvoudig en gemakkelijk in een netwerk kan worden geïntegreerd. Voor AS-interface als open systeem zijn door de betrokken leveranciers inmiddels enige honderden producten op de markt gebracht. De eindgebruiker houdt door deze uitwisselbare producten de vrijheid van zijn leverancierskeuze.

Bij AS-interface communiceert iedere slave volgens hetzelfde protocol met de masterbesturing in het bovenliggende niveau. Als master kan iedere PLC, PC, computer of andere besturing volgens de nu genormalisere specificatie worden gebruikt. De gebruiker is volledig vrij in de keuze van deze master. Nieuwe leveranciers van besturingen en componenten zullen door de gebruikersorganisatie worden ondersteund producten geschikt te maken voor koppeling met AS-interface.

De gebruiker is eveneens vrij in de keuze van de hoger georganiseerde bussystemen ter vervanging van de directe besturing door een PLC of PC. Geen ander systeem is in dit opzicht zo open als AS-interface. De master als centraal punt voor de communicatie in het bovenliggende netwerk functioneert op basis van universele firmware. Het enige gebruikersafhankelijke deel is het applicatieprogramma in de PLC of PC als controller. Zowel de master als de slaves hoeven niet te worden geconfigureerd of geprogrammeerd. Nu al deze elementen zijn vastgelegd in de norm EN 50295 heeft
AS-interface de potentie om door te groeien naar een mondiaal gebruikte oplossing bij industriële automatisering.

Siemens heeft de acceptatie van AS-interface vanaf het begin krachtig ondersteund en is betrokken bij geweest de realisatie van een groot aantal praktische aspecten voor de diverse componenten. Deze activiteiten hebben geresulteerd in een volledig spectrum AS-interface-componenten als onderdeel van het
Siemens-leveringsprogramma. Voorbeelden zijn diverse PLC's als masterbesturingen. Verder levert Siemens verschillende uitvoeringen van gebruikersmodules om elektrische, elektronische en pneumatische apparatuur als AS-interface-slaves te koppelen. Er zijn koppelmodules met Profibus-DP als bovenliggend veldbussysteem en Siemens levert buskabel en toebehoren als een adresseringsapparaat en aanvullende voedingen. Verder zijn steeds meer Siemens-producten direct als slave in AS-interface-netwerken op te nemen. Siemens is tevens betrokken in de nieuwe ontwikkelingen om het aantal slaves per master te verdubbelen van 31 tot 62 en daarmee het aantal aan te sluiten in- en uitgangen aanzienlijk uit te breiden. Als één van de betrokken leveranciers is Siemens voornemens de continue innovatie en verdere uitbreiding van het leveringsspectrum voor AS-interface-producten versterkt voort te zetten.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling, A.I.M. Braakman tel. (070) 333 3275

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Normalisatie AS-interface op Europees niveau een feit '
Lees ook