Gemeente Lisse

WELZIJN

Norminkomens Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

De norminkomens van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) zijn per
1 juli 2001 aangepast. De norminkomens van de Wvg worden gehanteerd om te beoordelen of men recht heeft op een vervoersvergoeding ingevolge de Wet voorziening gehandicapten. Als op uw inkomen de procentuele premie ziektekostenverzekering in mindering is gebracht, geldt voor u de Wvg-norm 1. Als u van uw netto-inkomen nog zelf de procentuele premie ziektekostenverzekering moet betalen, geldt voor u de Wvg-norm
2. Als u echter voor een standaardpakket-ziektekostenverzekering een extreem hoge procentuele premie betaalt, zal een individuele berekening van het Wvg-norminkomen moeten plaatsvinden

De relevante norminkomens en inkomensgrenzen voor de Wvg luiden per 1 juli 2001 (op jaarbasis) als volgt:

personen jonger dan

65 jaar

bijstandsnormen

inkomensgrens Wvg-norm 1

Wvg-norm 2

bijstand incl. Vakantiegeld +

f. 573,12

( 260,06)

inkomensgrens Wvg-norm 2

echtpaar

f. 28.233,84

12.811,92

f. 42.350,76

19.217,88

f. 28.806,96

13.071,98

f. 43.210,44

19.607,97

alleenstaande ouder

f. 25.410,36

11.530,68

f. 38.115,54

17.296,02

f. 25.983,48

11.790,74

f. 38.975,22

17.686,11

alleenstaand

f. 19.763,64

8.968,32

f. 29.645,46

13.452,48

f. 20.336,76

9.228,38

f. 30.505,14

13.842,57

in instelling gehuwd

f. 9.262,56

4.203,12

f. 13.893,84

6.304,68

f. 9.835,68

4.463,18

f. 14.753,52

6.694,77

in instelling alleenstaand

f. 5.557,56

2.521,92

f. 8.333,34


3.782,88

f. 6.130,68

2.781,98

f. 9.196,02


4.172,97

personen van 65 jaar en

ouder

bijstandsnormen

inkomensgrens

Wvg-norm 1

Wvg-norm 2

bijstand incl. Vakantiegeld +

f. 555,18

inkomensgrens

alleenstaand

f. 20.830,56

9.452,22

f. 31.245,84

14.178,78

f. 21.403,68

9.712,58

f. 32.105,52

14.568,87

alleenstaande ouder

f. 26.477,52

12.015,00

f. 39.716,28

18.022,50

f. 27.050,64

12.275,06

f. 40.575,96

18.412,59

gehuwden (beiden 65+)

f. 29.274,96

13.284,36

f. 43.912,44

19.926,54

f. 29.848,08

13.544,42

f. 44.772,12

20.316,63

gehuwden (één persoon 65+)

f. 29.800,80

13.523,16

f. 44.701,20

20.284,74

f. 30.373,92

13.783,22

f. 45.560,88

20.674,83


Deel: ' Norminkomens Wet voorzieningen gehandicapten gemeente Lisse '
Lees ook