commissariaat voor de media

actueel : 16 november 1999 - nos en commissariaat ondertekenen convenant onafhankelijke producties

voorzitter gerrit jan wolffensperger van de raad van bestuur van de nos en commissaris programma toezicht lennart van der meulen van het commissariaat voor de media hebben vanochtend in hilversum een convenant ondertekend waarin is vastgelegd hoe de publieke omroep ten minste 25% van haar zendtijd voor televisie besteedt aan programma's die geproduceerd zijn door onafhankelijke producenten.

met het convenant is overeenstemming bereikt over de uitvoering van artikel 54 van de mediawet en de definitie van onafhankelijk product. de 25% heeft betrekking op in opdracht van de publieke omroep geproduceerde programma's en coproducties. het percentage heeft betrekking op de zendtijd van de publieke omroep tussen 16.00 uur en 24.00 uur met uitzondering van nieuws, actualiteiten, sport en spelprogramma's. herhalingen van de programma's in de avonduren tellen mee. de dagtelevisie wordt, gelet op het grote aantal herhalingen, niet meegenomen in de berekening.

volgens de wet is er sprake van een onafhankelijk producent als een publieke omroep (afzonderlijk) een kleiner belang heeft dan 25% in de producent of minder dan 50% (meerdere omroepen samen). om te voorkomen dat omroepen medewerkers "verzelfstandigen" om zo aan het quotum te voldoen, tellen die programma's de eerste twee jaar niet mee.

De ondertekening is het resultaat van veelvuldig overleg tussen de NOS, de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP), het Commissariaat en de Staatssecretaris over de invoering van de wijziging van de Mediawet per 1 januari 1999, waarmee het wettelijke percentage onafhankelijke producties steeg van 10% naar 25%. Het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 1999 en heeft een looptijd van vijf jaar.

De Raad van Bestuur van de NOS zal er op toezien dat de omroepinstellingen die het betreft gezamenlijk 25% van hun zendtijd besteden aan programma's van onafhankelijke producenten. De NOS rapporteert per kwartaal aan het Commissariaat, dat jaarlijks zal controleren of aan de verplichtingen voldaan wordt. In het geval de publieke omroep als geheel er in enig jaar niet in slaagt het wettelijk percentage van 25% onafhankelijk product te realiseren, zal er compensatie plaatsvinden in het daaropvolgende jaar.

Deel: ' NOS en CvdM tekenen convenant onafhankelijke producties '
Lees ook