Van : voorlichting NOS Radio en Televisie
d.d. : 20 december 1999

NOS-JOURNAAL KRIJGT DOVENTOLK

Vanaf 3 januari a.s. worden de NOS-Journaals van 09.00 uur 's ochtends voorzien van een doventolk. Deze doventolk zal van maandag tot en met vrijdag te zien zijn op Nederland 3. De NOS heeft hierover een contract afgesloten met Randstad Gezondheidszorg, die de doventolken levert. Met ingang van 31 januari wil de NOS ook de overige ochtendjournaals van een doventolk voorzien.

De doventolk in het Journaal is een proef voor een jaar. Tijdens deze periode zullen de uitzendingen regelmatig worden geëvalueerd door betrokkenen uit de dovenwereld. Ook het Dovenschap, een overkoepelende organisatie van belangenverenigingen van doven, wordt hierbij betrokken. Voor het project is zeshonderdduizend gulden uitgetrokken. Dit geld komt uit de begroting voor de publieke omroep. Ruurd Bierman, directeur NOS Radio en Televisie, noemt de komst van de doventolk een nuttige aanvulling op de huidige activiteiten: "De NOS ziet het als haar taak om programma's toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. We doen dit al door ondertiteling van Nederlandstalige programma's voor doven en slechthorenden. Op jaarbasis ondertitelen we nu al zo'n 5.000 uur. Vanaf begin volgend jaar komt daar de doventolk bij. Sinds 1989 voorzien we de Troonrede al van een tolk. De reacties uit de wereld van doven zijn zeer enthousiast. Dat is de reden om deze service uit te breiden naar het NOS-Journaal. Niet alle Journaals komen hiervoor in aanmerking. Belangrijk is dat er een zender vrij is, zodat de kijkers kunnen kiezen voor een Journaal met of zonder doventolk. Dat is het geval bij de Journaals in de ochtenduren".

Voorlichting NOS Radio en Televisie
Fred de Vries
035 - 6775304

Deel: ' NOS-journaal krijgt doventolk '
Lees ook