Persberichten NOS-informatie


Hilversum, 22 april 1999

Raad van Bestuur

CIB/AM/050

22 april 1999

NOS mist motivering voor fiscalisering omroepbijdrage

De Raad van Bestuur van de NOS is teleurgesteld dat staatssecretaris Van der Ploeg (OCenW) het kabinet zal voorstellen de inning van de omroepbijdrage via de belastingdienst te laten plaatsvinden. De NOS mist een deugdelijke motivering voor zo'n besluit.

De Raad van Bestuur van de NOS staat op het standpunt dat fiscalisering van de omroepbijdrage ernstig afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Welke waarborgen ook in de wet worden vastgelegd, feit blijft dat de financiële middelen voor de publieke omroep dichter bij de overheid komen te liggen dan nu het geval is.

Bovendien wordt de beoogde besparing van zestig miljoen ten behoeve van de jeugdzorg niet bereikt ten gevolge van een structureel renteverlies op overheidsliquiditeiten. Dat renteverlies ontstaat omdat inning via de belastingdienst op een later moment plaats vindt dan die van de omroepbijdrage. Gezien de huidige rentestand kan dat verlies in de loop van de jaren alleen maar groter worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' NOS mist motivering voor fiscalisering omroepbijdrage '
Lees ook