Persberichten NOS-informatie


Hilversum, 13 augustus 1999

Concessieplan

CIB/AM/081

12 augustus 1999

Netprofilering onderdeel van concessiebeleidsplan

De Raad van Bestuur van de NOS laat beslissingen over netprofilering, gebruik van het budget programmaversterking en thuisnetten deel uitmaken van het geheel van beslissingen dat moeten worden genomen met het oog op de concessieverlening in het jaar 2000.

Hiermee doorbreekt de Raad van Bestuur de huidige impasse in de bestuurlijke discussie over de toekomstige inrichting van de landelijke publieke televisie. De impasse is ontstaan doordat de voorstellen van de Raad van Bestuur niet kunnen rekenen op de (wettelijk noodzakelijke) instemming door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur zal dit procedurevoorstel vrijdag 13 augustus voorleggen aan de Raad van Toezicht.

Sinds het voorjaar praten de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over een nieuwe netprofilering voor de landelijke publieke televisie. Hoewel de Raad van Bestuur onverminderd achter zijn aanvankelijke voorstellen blijft staan, wil hij aan de vooravond van de parlementaire behandeling van de concessiewet geen beslissing forceren waardoor omroepen en Raad van Bestuur met elkaar in conflict zouden worden gebracht.

Door de beslissingen over de netprofilering onder te brengen bij een omvangrijker pakket van beslissingen in het kader van de concessieverlening worden nieuwe invalshoeken op de problematiek mogelijk, aldus de Raad van Bestuur. Voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht breekt hiermee een periode van intensief overleg aan. De in De Volkskrant van 12 augustus gewekte suggestie dat de Raad van Bestuur verder overleg over netprofilering nutteloos acht, is derhalve onjuist. Integendeel, de Raad van Bestuur meent dat dit onderwerp juist om een intensivering van het overleg vraagt.

Wettelijke taakopdracht

Zo zal er begin volgend jaar een concessiebeleidsplan moeten zijn afgerond, waarin staat hoe gezamenlijk en individueel invulling wordt gegeven aan de wettelijke taakopdracht van de publieke omroep en hoe op de netten invulling wordt gegeven aan de voorgenomen programmering en samenwerking.

De Raad van Bestuur vertrouwt erop dat de besprekingen in het ruimere kader van het concessiebeleidsplan de te nemen beslissingen zal vergemakkelijken, "omdat tegelijkertijd aanpalende en verwante onderwerpen aan de orde komen." Ter voorbereiding hiervan komt de Raad van Bestuur in september met een notitie waarin de contouren van de onderlinge samenhang worden geschetst.

Deel: ' NOS Netprofilering onderdeel van concessiebeleidsplan '
Lees ook