Ministerie van Algemene Zaken


1red9731
13-7-2001, NOS, Met het oog op morgen, Radio 1, 23.07 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER DE OLYMPISCHE SPELEN IN PEKING, DE LAATSTE MAANDEN VAN HET KABINET EN ZIJN POLITIEKE TOEKOMST OLYMPISCHE SPELEN IN PEKING

GREYN:
Terwijl u aan de laatste ministerraadsvergadering voor de vakantie bezig was, heeft het IOC besloten dat Peking de Olympische Spelen van 2008 moet organiseren. Heeft het kabinet daar nog even bij stil gestaan, of niet?

KOK:
Nee. Dat is ook geen zaak van het kabinet. Ik heb wel in een oogopslag gezien dat het een royale overwinning is geworden voor Peking, ik dacht in de laatste ronde iets van 56 tegen 22, dus dat is nogal overtuigend. Maar het kabinet spreekt daar niet over.

GREYN:
Het kabinet spreekt daar niet over, maar er was wel een hele belangrijke Nederlandse vertegenwoordiger bij, namelijk de Prins van Oranje. Die is lid en die heeft ook een stem moeten uitbrengen.

KOK:
Er is natuurlijk geen enkel kabinet in de hele wereld dat, ondanks het feit dat de belangrijke leden uit die landen lid van het IOC zijn, daarover standpunten bepaalt. Iets anders is natuurlijk dat er voor de overwegingen die de Prins heeft gemaakt, en die verder uiteraard geheim en vertrouwelijk zijn en ook voor persoonlijke rekening komen, er natuurlijk enig contact is geweest tussen hem en vooral minister Van Aartsen en staatssecretaris Vliegenthart van Sport. Maar dat zijn toch marge-overleggen die niet aan een politiek kabinetsoordeel worden onderworpen en dat is maar goed ook.

GREYN:
Als je aan China denkt, denk je eigenlijk ook een beetje aan mensenrechten en in die zin zou je denken dat het kabinet er wel even bij stilstaat, of dat nou wel zo verstandig is dat zo'n groot spektakel in zo'n land plaatsvindt.

KOK:
Er is geen boycot op China, ook niet voor andere evenementen Het is natuurlijk wel zo dat nu de keuze op China is gevallen, het wel van belang is om met elkaar een uitstraling te hebben dat we echt wel hopen dat China zich wat meer eigentijds gaat opstellen, daar waar het gaat om het erkennen van mensen met andersluidende opvattingen, minderheden, de hele mensenrechtenproblematiek waar u zelf op wijst, de persvrijheid. Ik lees ook in de krantencommentaren de afgelopen dagen dat er eigenlijk twee scholen zijn: de ene school van mensen is dat men zegt: "Ze hebben de afgelopen tijd ook niet laten zien dat men daar erg in voorop loopt, waarom zou dat nou plotseling met naderende Olympische Spelen wel het geval zijn?" Anderen zijn wat verwachtingsvoller. Ik kan me moeilijk in één van die twee categorieën inschrijven. Ik zeg wel dat ik zeer hoop dat men zich bewust zal zijn van het feit dat als men zo in de etalage komt vanwege de voorbereiding op die Spelen, dat de wereld natuurlijk ook wel graag zou zien dat China zich wat modern gaat ontwikkelen.

GREYN:
U bent wel iemand die vindt dat sport en politiek samengaan?

KOK:
Dat is onder bepaalde omstandigheden niet helemaal los van elkaar te maken. Voor het overige moeten we proberen het zoveel mogelijk op eigen merites te zien. En bovendien moeten we altijd als we over China praten ook beseffen dat we praten over een land van twaalfhonderd miljoen mensen, ongeveer tachtig keer Nederland, heel erg centraal geleid en dat dat land natuurlijk op geen enkele manier vanuit het verleden, en ook in het heden, helemaal vergelijkbaar is met westerse standaarden die wij hier hanteren.

LAATSTE MAANDEN VAN HET KABINET

GREYN:
Laten we even vooruit kijken naar het seizoen dat nog komt tot aan de verkiezingen. We hebben het niet over de vraag aller vragen, maar toch vooral over wat het kabinet nog moet doen. Of is het kabinet eigenlijk gewoon helemaal klaar?

KOK:
Nee, het is niet klaar. We zijn wel gereed met wat we nu moesten doen en dat is best een prettig gevoel hoor, als je met vakantie gaat en je denkt: "We hebben in redelijkheid alles afgerond wat moest gebeuren". Ook grote dingen, moeilijke dingen. Er ligt natuurlijk straks onmiddellijk na de vakantie een berg vervolgwerk te wachten: begrotingen; we gaan verkenningen presenteren en publiceren, waarbij we op een aantal belangrijke beleidsterreinen weer wat verder kijken, over 2002 heen. In de gezondheidszorg hebben we de stelselherziening afgerond, vorige week. De WAO zal natuurlijk een heel moeilijk thema zijn: arbeidsongeschiktheid, hoe ga je daarmee om. Er komt een SER-advies, niet al te lang na de zomer. Het kabinet zal dat nu niet in zijn laatste maanden of in zijn laatste halfjaar allemaal kunnen oplossen, maar zal wel richting moeten geven aan vervolgwetgeving die naar de mening van het kabinet nodig is om die groei van de arbeidsongeschiktheid beter te beheersen. We zullen dus nog een volwassen najaar hebben met ook alle politieke beschouwingen en debatten met de Kamer die in die tijd van het jaar plaatsvinden. En dan komt geleidelijk aan natuurlijk toch het vroege voorjaar en de naderende verkiezingen, Gemeenteraadsverkiezingen en Kamerverkiezingen. Dat is onvermijdelijk een tijd waarin de politieke wind uit een wat andere hoek waait dan in de hoogtijdagen van de productietijd.

POLITIEKE TOEKOMST

GREYN:
Dan kom ik bij de vraag aller vragen. Doet ie 't of doet ie 't niet?

KOK:
Dat heeft dan misschien op mij betrekking. Ik doe het natuurlijk, maar u wilt weten wát ik doe.

GREYN:
Dat houdt volgens mij heel Den Haag bezig op het moment.

KOK:
Dat zou best kunnen, maar ik zal daar tijdig, aan het einde van augustus, het nodige over zeggen omdat mijn eigen partij daar natuurlijk recht op heeft. Het partijbestuur en ook alle andere mensen in de partij hebben recht om te weten of ik wel of niet beschikbaar ben als kandidaat.

GREYN:
Want dat gaat u in uw partij als eerste vertellen, neem ik aan?

KOK:
Uiteraard. Over je beschikbaarheid als lijsttrekker of als kandidaat voor de Kamer geef je natuurlijk in de eerste plaats je informatie op de plek waar dat hoort. Dat is in het partijbestuur.

GREYN:
Dus dat is het laatste weekend van de vakantie, het weekend voordat de Kamer weer begint?

KOK:
Ik heb mijn agenda nu niet bij me, maar u mag er van uit gaan dat eind augustus eind augustus is.

GREYN:
En dan zal er waarschijnlijk wel een actiegroep komen die heet "Kok moet blijven". Die vragen zich natuurlijk af: moeten ze stickers gaan drukken, moeten ze pins gaan drukken, pennen. Of is het besluit eigenlijk al genomen, dat is eigenlijk mijn vraag?

KOK:
Ik zou iedereen, wat zijn of haar opvatting hierover ook is, willen aanraden voorlopig geen kosten te maken.

GREYN:
Het besluit is al genomen, of niet?

KOK:
Ik zou voorlopig niks drukken en zo, echt even alles op zijn tijd. Allemaal even rustig met vakantie. Dat kan geen kwaad.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, LV)

Deel: ' NOS, tekst interview met Premier Kok, Radio 1, 23.07 uur '
Lees ook