Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Digitale Delta "Nederland oNLine"

Nederland heeft de ambitie deel uit te maken van de Europese kopgroep op de elektronische snelweg: Nederland als digitale delta. Dit vereist op uiteenlopende terreinen een uitstekende uitgangspositie.
In deze nota scherpt het kabinet deze ambitie daarom verder aan. Het concretiseert voor de vijf pijlers van de ICT-basis de stand van zaken, de ambities, de rol van de overheid en de acties. De beleidsvorming op deze gebieden moet integraal van karakter zijn, helder worden gecommuniceerd en de voortgang moet toetsbaar zijn. Vandaar dat maatregelen worden aangekondigd om ook dit te versterken. De ambitie van het kabinet is om in Nederland een excellente ICT-basis te realiseren.
Er zijn 5 pijlers: (Tele)communicatie-infrastructuur, Kennis en innovatie, Toegang en vaardigheid, Regelgeving, ICT in de publieke sector.

Relevante links:
De Digitale Delta

Deel: ' Nota De Digitale Delta "Nederland oNLine" '
Lees ook