GroenLinks


Schone vlucht naar voren

GroenLinks heeft een nota uitgebracht waarin een beeld wordt geschetst van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Europa en de gevolgen voor economie, milieu en leefbaarheid. Op basis daarvan komt GroenLinks met aanbevelingen hoe het Europese beleid inzake de luchtvaart verbeterd kan worden.

Een van de conclusies in het rapport is dat het in het belang van alle staten is om de milieuhinder te beperken en om de steun en vrijstellingen aan de luchtvaart te beëindigen en op een effectievere wijze te besteden. Het is uit concurrentieoverwegingen en door juridische belemmeringen voor de afzonderlijke Europese landen echter moeilijk eenzijdig de steun- en vrijstellingen te beperken of om milieumaatregelen in te voeren. Een bovennationale instantie als de Europese Unie biedt in beginsel kansen om tot een betere situatie te komen voor zowel de economie als het milieu. Het gaat er nu om die kansen te verzilveren, zodat de EU ook mondiaal voorop kan lopen bij een schonere en efficiënte luchtvaart.

Deel: ' Nota GroenLinks over luchtvaart Schone vlucht naar voren '
Lees ook