---

Kamervragen en antwoorden
---

* Kamervragen brief 18 juni 2002 pdf

Nota naar aanleiding van het verslag van de Vaste Commissie

18-06-2002

Datum Ons kenmerk Onderwerp 18 juni 2002 F/2002003798 Nota naar aanleiding van het verslag van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 2001 en het rapport van de Algemene Rekenkamer

Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het verslag van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 2001, alsmede het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 2001.

De minister van Defensie

mr. F.H.G. de Grave

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Nota naar aanleiding van het verslag van de Vaste Commissie '
Lees ook