Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota Ontwikkelingen in het Kiesrecht

2 september 1999
In deze nota wordt een aantal ontwikkelingen op het gebied van het kiesrecht in kaart gebracht en een aantal voorstellen gedaan. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksrapport Opkomst bij verkiezingen wordt het Forum voor Democratische Ontwikkeling verzocht een rol te spelen bij het vinden van wegen om burgerschapskunde te stimuleren.
Onderzocht zou verder moeten worden op welke wijze het de burger gemakkelijker gemaakt kan worden om te gaan stemmen. Gedacht kan worden aan de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties onderzoekt momenteel al de mogelijkheden van stemmen op afstand en het gebruik van GBA-gegevens voor de kiesregisters. Minister Peper stelt tevens een test- en goedkeuringsprocedure voor systemen van uitslagverwerking, waarbij betrouwbaarheid en continuïteit van die systemen wettelijk geregeld wordt. Dit naar aanleiding van het rapport Stand van zaken automatisering rond verkiezingsproces.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Nota Ontwikkelingen in het Kiesrecht '
Lees ook