partij van de arbeidden haag, 9 maart 2000

toverballen met effect

over gezond investeren in geneesmiddelen

een verantwoording voor maatschappelijke keuzes en innovatie

er is terecht grote aandacht voor de kosten van geneesmiddelen. mede onder voortdurende druk van de partij van de arbeid is er de laatste jaren met succes bespaard op de distributie en de prijs van geneesmiddelen.

denk hierbij aan de wet geneesmiddelenprijzen en het 'terughalen' van de te hoge kortingen en bonussen van apothekers. mede daardoor kon geld worden bespaard en ten goede komen aan zorg voor chronisch zieken.

het is echter onterecht dat er weinig tot geen oog was voor de baten van diezelfde geneesmiddelen. baten voor de gezondheid van het individu, maar met name ook voor maatschappelijke immateriele en materiele baten binnen en buiten de gezondheidszorg. zo bekeken behoren geneesmiddelen tot de meest werkzame en goedkope technologieen in de gezondheidszorg.

de afgelopen tien jaar zijn de kosten van de geneesmiddelen telkens boven de ramingen uitgekomen. ramingen die vrijwel nooit realistisch waren en die een batterij van maatregelen opleverde. de geneesmiddelenvoorziening kent inmiddels een complexe en verstikkende wetgeving, tegelijk gericht op prijs, distributie, kwaliteit, vergoeding en volume. het effect ervan is mede daardoor onvoorspelbaar en dus onbeheersbaar.

de pvda wil deze ontwikkelingen stoppen: het roer moet om.

in de nota 'toverballen met effect' worden feiten en uitgangspunten op een rij gezet. bestaan er eigenlijk wel problemen of is het een kwestie van definitie? gaat het om de omvang van het budget voor geneesmiddelen of om investeringen op lange termijn voor individu en maatschappij?

maandag 13 maart presenteert rob oudkerk de nota 'toverballen met effect' om 15.30 uur in de fractiekamer van de partij van de arbeid in het tweede-kamergebouw. u bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Deel: ' Nota Pvda over gezond investeren in geneesmiddelen '
Lees ook