Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sport, Bewegen en Gezondheid

Sport en beweging zijn goed voor de gezondheid. Daarom streeft de overheid ernaar om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

Voor een goede gezondheid moet een kind minstens vijf dagen in de week minimaal één uur per dag bewegen, een volwassene minimaal een half uur. Zoals fietsen naar het werk, s avonds een wandeling te maken in plaats van televisie kijken of even wandelen naar de lokale supermarkt.

Jaarlijks overlijden 8.000 mensen aan de gevolgen van te weinig bewegen. Vijftig procent van de hart- en vaatziekten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door lichamelijke inactiviteit, te weinig beweging. Uit een recent onderzoeksrapport blijkt daarnaast dat ongeveer dertig procent van de Nederlandse bevolking kampt met overgewicht.
Sport en beweging zijn niet alleen belangrijk om mensen gezond te houden, maar hebben ook een gunstig invloed op de herstel van chronisch ziekten, aandoeningen en beperkingen. Ook arbeidsgerelateerde klachten kunnen met sport en beweging worden voorkomen en genezen.

Binnen het ministerie van VWS is het projectteam Sport, Bewegen en Gezondheid aangesteld om uitvoering te geven aan de bovengenoemde speerpunten. VWS doet dat in samenwerking met de diverse gezondheidsinstellingen, sportinstanties, scholen en de welzijnssector. Het project is verdeeld in vier clusters, te weten:


* Actieve leefstijl en Veiligheid

* Sportgezondheidszorg

* Chronisch zieken en de Arbozorg

* Doping en Topsport

Uitgangspunt voor het project is de nota Sport, Bewegen en Gezondheid, waarin de belangrijkste speerpunten en doelstellingen per thema staan beschreven.

Sport, bewegen en gezondheid 1. Sport, bewegen en gezondheid Nota, 28-6-2001

Deel: ' Nota Sport, Bewegen en Gezondheid '
Lees ook