Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

zorgsinstellingen

Nota van wijziging Kwaliteitswet zorgsinstellingen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

IBE/E-2364787

25 maart 2003

Hierbij bied ik u de Nota van wijziging inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (28489) aan die ik reeds in de Nota naar aanleiding van het verslag heb aangekondigd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Nota van wijziging Kwaliteitswet zorgsinstellingen 1. Nota van wijziging Kwaliteitswet zorgsinstellingen Kamerstuk, 25-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19416 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Nota van wijziging Kwaliteitswet zorgsinstellingen '
Lees ook