Tweede Kamer der Staten Generaal


26586000.006 nota van wijz. wet wapens en munitie
Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 11:28

Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 februari 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel A, wordt vervangen door:

In het tweede lid worden de dubbele punt aan het slot van de aanhef alsmede de onderdelen a en b vervangen door: «hij die handelt in strijd met artikel 14, eerste lid.»

TOELICHTING

Het tweede lid, onder a, had na doorvoering van de voorgestelde wijziging van het derde lid, niet langer een zelfstandige betekenis. Na vervanging in het derde lid, onderdeel a van de woorden «met betrekking tot meer dan één» door «een», werden in het derde lid, onder a, immers dezelfde gedragingen strafbaar gesteld als in het tweede lid, onder a, echter met volstrekt verschillende strafbedreigingen. Gelet op deze onwenselijke inconsistentie en gezien de bedreiging die voor de samenleving uitgaat van vuurwapens van categorie III, wordt daarom voorgesteld het onderdeel a, in het tweede lid van artikel 55, te schrappen.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Nota van Wijziging Wet wapens en munitie '
Lees ook