Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vertrouwen in verantwoordelijkheid

21 september 1999
Voor het kabinet staan de inhoud en de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid niet ter discussie. Deze nota geeft aan hoe het effectueren van de ministeriële verantwoordelijkheid wordt georganiseerd. Het kabinet stelt en beantwoordt in de nota vijf hoofdvragen:

1. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de overheid? De burger verwacht veel van de overheid, maar niet al deze verwachtingen kunnen worden ingelost. Het kabinet wil burgers en maatschappelijke groepen ook op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen.

2. Wie binnen de overheid is voor welke taak verantwoordelijk? In de nota gaat het kabinet o.a. in op de betekenis van Europa, de rol van de rijksoverheid, de rol van mede-overheden (gemeenten, provincies), uitvoeringsorganisaties en inspecties.

3. Hoe vervult de overheid haar taken? Het vertrouwen van de burger hangt sterk samen met de kwaliteit van de diensten van die overheid.

4. Aan welke eisen moet de overheidsorganisatie (het overheidspersoneel) voldoen om taken en verantwoordelijkheden waar te maken? Hier gaat het om de professionaliteit en de integriteit van het overheidspersoneel.

5. Wat zijn de verschillende rollen van regering en Staten-Generaal?

De nota was door het kabinet toegezegd tijdens het Kamerdebat over de Vliegramp Bijlmermeer.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid '
Lees ook