Nieuws Gemeente Groningen


Watergang
8 september 1999
Veel openbaar water binnen de gemeentegrenzen van de stad Groningen met een gevarieerd gebruik. Dat verlangt een samenhangende visie en die is er nu: Watergang.
Het water in de stad Groningen wordt gebruikt voor wonen, vervoeren, recreëren en sporten. Daarnaast heeft het een cultuurhistorische en een esthetische functie. De laatste jaren is er meer interesse voor de ecologische waarde van het water in de stad gekomen. De duurzame ontwikkeling van een gezonde en leefbare woonomgeving en het behoud van de 'stadsnatuur'.
De nota Watergang beschrijft de huidige stand van zaken op en rond het stedelijk water. Daarnaast geeft het richtingen aan waarin de ruimtelijke ordening van het water zich kan ontwikkelen.

Deel: ' Nota Watergang stad Groningen '
Lees ook