GREEN VALLEY BV

Notariaat bereidt zich voor op digitale Revolutie

Het Nederlandse notariaat bereidt zich voor op digitale revolutie

Digitaal aanbieden van aktes aan Kadaster bespaart tijd, geld en ergernis

Per jaar passeren meer dan 1 miljoen koopaktes het bureau van het Nederlandse notariaat, om vervolgens te worden gedeponeerd bij het Kadaster. Dit deponeren is een tijdrovende klus die normaal gesproken zo'n 6 weken in beslag neemt. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is ervan overtuigd dat dit sneller kan met behulp van internettechnologie. Het verzenden van (transport)aktes via het web (extranetverbinding tussen KNB-intranet en Kadaster) kan de doorlooptijd bij het Kadaster terugbrengen tot zo'n 2 dagen, wat een grote kostenbesparing betekent. Maar voor het veilig verzenden van gevoelige informatie over internet zijn beveiligingsmaatregelen nodig, zoals de 'elektronische handtekening' en moet de huidige wetgeving worden aangepast.

Al sinds 1995 voert Den Haag discussies over de rechtsgeldigheid van de 'elektronische handtekening', die het mogelijk maakt om digitale transacties via het internet een vorm van authenticiteit mee te geven.
Uitgangspunt was dat bestaand recht in beginsel toepasbaar zou moeten zijn op de elektronische snelweg. Inmiddels weet ook Den Haag dat er nogal wat haken en ogen zitten aan dergelijke transacties, zeker waar het gaat om de documenten die de KNB via intranet zou willen verzenden. Het delftse softwarehuis Green Valley, tevens maker van het landelijke notariele Intranet, kreeg onlangs van de KNB de opdracht een oplossing te zoeken om op een veilige manier notariële documenten te verzenden. De pilot moet dit najaar draaien. De wetgeving zal in de loop van volgende jaar gereed zijn.

Sinds begin 1999 werkt een deel van de 815 Nederlandse notariskantoren met intranet. Green Valley ontwikkelde een toegankelijk intranet waarin meer dan 18.000 juridische publicaties, de SDU-wettenbank, een modellenbank voor akten en diverse koppelingen naar relevante organisaties (o.a. KvK's en Gemeentelijke Basis Administraties) en databanken zijn opgeslagen. De intranetapplicatie wordt gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid en bespaart met name de kleinere notariskantoren veel geld. Het is de bedoeling dat eind 2000 alle kantoren zijn aangesloten op het KNB-intranet.

Green Valley is een Delfts softwarehuis, dat in 1995 werd opgericht door

twee ergonomen, Michiel Riedijk (26) en Rens Boogerd (25). Uitgangspunt voor de Green Valley-oplossingen (met name intranet) is gebruiksvriendelijkheid. Op dit moment werken er bij Green Valley 15 jonge IT'ers aan de internettechnologie van morgen. Naast de KNB voert het bedrijf tevens Intranet & Extranet projecten uit voor onder andere de Algemene Rekenkamer, de Gemeente Utrecht, KPN, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

Deel: ' Notariaat bereidt zich voor op digitale Revolutie '
Lees ook