Ingezonden persbericht


Afzender: DeGoedkoopsteNotaris.NL
Opstellers: P.H. Ruys
Datum: 3 augustus 2001


Notaristarieven fors gedaald
De conclusies van de Commissie Monitoring Notariaat, die namens het ministerie van Economische Zaken de marktwerking in de notarisbranche heeft onderzocht, zijn ongenuanceerd. De commissie meent dat de tarieven van notarissen verhoogd zijn. Deze tarieven zijn echter aantoonbaar verlaagd. Dat stelt De Goedkoopste Notaris.NL (DGN), een website met een landelijk overzicht van notaristarieven. In Hilversum wordt een heuse prijzenslag gevoerd. En het verschil in tarieven in Amsterdam en Weert is 50%. Volgens de commissie zijn de tarieven voor de overdracht van huizen tot een half miljoen gulden gestegen. DGN vindt deze conclusie pertinent onjuist. Ruys: Deze zijn juist met meer dan 50 procent gedaald. Dit zou de consument een besparing kunnen opleveren van 2000 gulden. De kosten van akten voor huizen boven de 800.000 gulden zijn eveneens gedaald. Volgens het onderzoek van de commissie zouden de tarieven van notarissen zijn gestegen sinds de invoering van de tweede fase van de nieuwe Wet op het Notarisambt. Deze wet werd ingesteld om de marktwerking in het notariaat te stimuleren. In deze tweede fase krijgen kantoren een grotere bandbreedte om hun tarieven nog verder aan te passen. Veel notarissen hanteren nog de tarieven die zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De Goedkoopste Notaris.NL ziet sinds de lancering van haar website november vorig jaar, dat er echter wel degelijk sprake is van marktwerking. DGN-oprichter Peter Ruys: We zien dat over de hele linie de tarieven verlaagd zijn. Een aantal kantoren is bezig met een ware prijzenslag. Zo zijn de tarieven in Hilversum in een tijdsbestek van een paar weken met 1000 gulden gedaald. Verschillende notariskantoren hebben zelfs tijdelijk hun tarieven weer verhoogd omdat zij de toestroom van cliënten niet meer konden bolwerken. Als dat geen marktwerking is? Er is dus zeker sprake van marktwerking in de branche. Zo betaalt de consument voor het passeren van een transport- en hypotheekakte van f 500.000,- in Amsterdam twee keer zoveel als in Weert. Notarissen zijn dus daadwerkelijk bereid om scherpere prijzen te stellen. DGN betreurt het dan ook dat de Commissie Monitoring Notariaat een vertekend beeld schetst dat de burger op het verkeerde been kan zetten. Ruys: De markt is wel degelijk transparanter geworden. En in beweging. Dagelijks veranderen kantoren hun tarieven om de cliënt nog beter van dienst te zijn. DGN onderschrijft andere conclusies uit het rapport van de Commissie Monitoring Notariaat. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie uitte eerder het bezwaar dat tariefsverlagingen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen schaden. De commissie constateert echter dat die niet is verslechterd. DGN deelt deze conclusie. De Wet op het Notarisambt is in oktober 1999 ingevoerd en is bedoeld als inleiding op de volledig vrije tariefvorming. In een periode van drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen de notaris zijn tarief mag vaststellen stelselmatig verruimd. De tweede fase die 1 oktober vorig jaar van start ging, heeft de notaris aanmerkelijk meer speelruimte gegeven. Uit onderzoek van DGN, dat de tarieven van 500 notariskantoren monitort, blijkt dat er zeker sprake is van marktwerking. Wel zijn de verschillen in tarieven nog steeds groot. DGN let vooral op transport- en hypotheekakten. Bij een aankoopsom van ' 500.000 kan het verschil tussen de honoraria oplopen tot ' 1.965,00 , wat neer komt op circa 50% ten opzichte van het hoogste tarief. Landelijk gezien kan worden geconcludeerd dat de tarieven in het Noorden van het land lager liggen dan in de Randstad en beneden de rivieren. Over de Goedkoopste Notaris.NL
De Goedkoopste Notaris.NL (DGN) tracht als onafhankelijk medium door transparantie het vaste tarievenstelsel binnen het Notariaat te doorbreken. Daarom heeft DGN in november 2000 de internetsite www.degoedkoopstenotaris.nl gelanceerd. Deze is gebaseerd op een vergelijkend onderzoek onder 500 notariskantoren en biedt de consument een overzicht van de tarievenontwikkeling met betrekking tot de onroerend goed-, familie- en ondernemingspraktijk. DGN zal met dit initiatief nu en in de toekomst een permanente bijdrage leveren aan een uiteindelijk vrije tariefvorming binnen het Notariaat. Einde kopij
Niet voor publicatie:
Voor vragen over het persbericht kunt U contact opnemen met Peter Ruys van DeGoedkoopsteNotaris.NL via 030- 280 45 24 of 06- 5355 5857 of via info@degoedkoopstenotaris.nl

Deel: ' Notaristarieven gedaald volgens De Goedkoopste Notaris.nl '
Lees ook