Ministerie van Financiën

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

28 februari BZ 2003-202 M 2003

Onderwerp

Notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Hierbij doe ik u toekomen de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld. Deze notificatie vloeit voort uit het Verdrag van Maastricht. Het Verdrag schrijft voor dat de lidstaten halfjaarlijks (voor 1 maart en voor 1 september) notificeren aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld.

De tijdshorizon van deze notificatie betreft de jaren tot en met 2003. Voor het jaar 2002 zijn de voorlopige realisaties gepresenteerd. Het EMU-tekort 2002 bedraagt 1,1% BBP en de EMU-schuld 2002 bedraagt 52,6% BBP. Deze cijfers over het jaar 2002 zijn dezelfde die in de Voorlopige Rekening 2002 zijn opgenomen. Over het EMU-saldo 2003 en de EMU-schuld 2003 wordt voor het eerst in deze halfjaarlijkse cyclus aan de Europese Commissie gerapporteerd. Voor het EMU-saldo 2003 is een tekort van 1,6% BBP opgenomen. De bijbehorende EMU-schuld 2003 is geraamd op 52,3% BBP. De cijfers 2003 zijn gebaseerd op de update MLT van het Centraal Planbureau.

Overigens zij opgemerkt dat naast deze halfjaarlijkse EMU-notificaties aan de Europese Commissie ook maandpublicaties over het EMU-saldo door het Ministerie van Financiën worden opgesteld. In deze maandelijkse EMU-rapportages staat in afwijking van de halfjaarlijkse notificaties aan de Europese Commissie geen kalenderjaarcijfer centraal, maar de uitkomst van een individuele maand (en een 12-maandscijfer van de afgelopen 12 maanden).

De Minister van Financiën,

Reporting of Government Deficits and Debt Levels in accordance with Council

Regulation (EC) 3605/93, as amended by Council Regulation (EC) 475/2000 and Commission Regulation (EC) 351/2002, and the Statements contained in the Council Minutes of 22 November 1993.

Reporting of the Netherlands, March 2003

General notes

The following sources were used to answer the questionnaire:

- National Accounts 2001, Central Bureau of Statistics (August 2002)

- CPB update MLT 2002 - 2007, CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) (January 2003)

- Budget Memorandum 2003, Ministry of Finance (September 2002)

- Preliminary Results 2002, Ministry of Finance (February 2003)

- The news release on GDP 2002, Central Bureau of Statistics (February 2003)

- Statline Table Government Debt, Central Bureau of Statistics (February 2003)

Accounting rules ESA 1995

The complete set of accounting rules of ESA 1995 has been taken into account in this notification in accordance with article 8 (2) Regulation EC 2223/96 ESA 1995 dated 30 November 1996 and Regulation EC 2558/2001 on settlements under swaps arrangements and under forward rate agreements.

Summary

The summary table below shows the reported government balances and debt levels as a percentage of GDP.

Summary table 1 Government balances and debt levels; in % of harmonised GDP

1999 2000 2001 2002 2003

Net borrowing (-)/net lending (+) of:

General government + 0.7 + 1.5 + 0.1 - 1.1 excluding UMTS -1.6

General government +2.2 including UMTS

Central government - 0.7 - 0.2 - 0.1 - 1.0 - 2,1

Local government + 0.1 + 0.0 + 0.1 + 0.2 + 0.1

Social security funds + 1.2 + 1.6 + 0.1 - 0.3 + 0.5

General government + 0.7 + 1.5 + 0.1 - 1.1 -1.6

General government debt 63.1 55.8 52.6 52.8 52.3

Revenues of the 2000 auction of UMTS licences

The result of the 2000 auction of UMTS licences amounted to 0.7% GDP. These revenues were used to reduce the government debt. Excluding the UMTS revenues the 2000 general government balance was 1.5% GDP.

The 2002 data

Table 2 shows the development of the components of the general government deficit for the year 2002 since the notification of September 2002. Compared to the 2002 data in the September Notification, the new data for the year 2002 show that the general government deficit is 0.6% percentagepoints GDP higher. This increase is for an important part the result of lower government receipts (mainly corporate taxes).

Table 2 Development of the 2002 general government balance and debt; in % harmonised GDP

September 2002 March 2003

Notification Notification

Balance (+ = surplus)

Central - 0.4 - 1,0 government

Local government + 0.2 + 0.2

Social security - 0.3 - 0,3 funds

General - 0.5 government - 1.1

Debt

General 51.5 52.6 government

The 2003 data

The figure of the general government balance 2003 of -/- 1.6% GDP is based on recent forecasts of the CPB (the so called update MLT).

Zoekwoorden:

Deel: ' Notificatie Nederland aan EU over EMU-saldo en de EMU-schuld '
Lees ook