Ministerie van Financiën

Samenvatting:

De notitie Lokaal inkomensbeleid en armoedeval schetst beleidsopties om de armoedeval te beperken en richt zich daarbij op het lokale inkomensbeleid (bijzondere bijstand, kwijtschelding en overig minimabeleid). .

Zie het origineel http://www.minfin.nl/IRF02-308.DOC .

Deel: ' Notitie Beleidsopties Lokaal inkomensbeleid en armoedeval '
Lees ook