Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-177
Den Haag, 11 juli 2002

Notitie co-ouders en fiscaliteit naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Bos van Financiën heeft vandaag de notitie co-ouders en fiscaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. In de notitie wordt aangegeven hoe fiscale regels uitpakken voor ouders die niet samenwonen en bij wie de kinderen afwisselend ongeveer de helft van een week wonen. Uit de notitie blijkt dat ten aanzien van de fiscale positie van deze co-ouders geen grote problemen te constateren zijn. Echter, vaak heeft bij deze zogenaamde co-ouders slechts één ouder recht op het volledige bedrag van de (aanvullende) kinderkorting en de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting. Dit wordt door de andere co-ouder vaak onredelijk gevonden.

Gezien de demissionaire status van het kabinet worden geen beleidsvoorstellen gedaan. Wel wordt een oplossing aangedragen voor het gesignaleerde knelpunt. Gedacht wordt aan de invoering van een bijzondere regeling voor co-ouders. Deze regeling maakt het mogelijk dat co-ouders via een verklaring beiden de helft van de voor hen individueel geldende (aanvullende) kinderkorting en de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting kunnen ontvangen. Notitie over co- ouders

Deel: ' Notitie co-ouders en fiscaliteit naar Tweede Kamer '
Lees ook