Vereniging Nederlandse Gemeenten

Notitie gemeentelijk aanbestedingsbeleid (10/7/02)

Op 5 juli heeft de VNG een notitie over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid aan de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (inzake de bouwfraude) aangeboden. De notitie is het resultaat van de eerder aangeboden bijdrage van de VNG aan de werkzaamheden van de commissie en beoogt inzicht te geven in de juridische omgeving en de positie van gemeenten inzake het nationale en Europese aanbestedingsbeleid. De VNG speelt een actieve rol in dit dossier. Gemeenten vormen de grootste groep onder alle overheidsaanbesteders. De bevindingen van de enquêtecommissie zullen daarom ook van groot belang zijn voor gemeenten. Daarom heeft de VNG de notitie opgesteld. Gemeenten worden in discussies rondom bouwfraude regelmatig geconfronteerd met uitspraken betreffende hun eventueel disfunctionerende aanbestedingsbeleid. Door middel van de notitie schetsen wij een beeld van de huidige aanbestedingspraktijk bij gemeenten, waarmee wij de bedoelde uitspraken weerleggen. De centrale vraag is, hoe (openbare) aanbestedingen zo kunnen worden georganiseerd dat het risico om met fraude geconfronteerd te worden tot een minimum wordt beperkt, zo niet weggenomen zal worden.

Deel: ' Notitie gemeentelijk aanbestedingsbeleid '
Lees ook