RVD/DV

MINISTERRAAD:NOTITIE KNELPUNTEN ARBEIDSMARKT NAAR TWEEDE KAMER

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad

17 maart 2000

KABINET STUURT NOTITIE KNELPUNTEN ARBEIDSMARKT NAAR TWEEDE KAMER

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal begin volgende week de notitie .In goede banen. over de knelpunten op de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer aanbieden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. De notitie bevat een analyse van de knelpunten, een vergelijking tussen verschillende sectoren en aanbevelingen voor de sociale partners en de inzet van het kabinet om de knelpunten te verminderen.

De notitie .In goede banen. is opgesteld om een antwoord te geven op het feit dat er steeds meer vacatures zijn die ook steeds moeilijker te vervullen zijn. Tal van sectoren kampen hierdoor met een tekort aan arbeidskrachten. Behoud van werkend personeel, intensieve scholing van werkenden en werklozen en meer aandacht voor onbenut potentieel op de arbeidsmarkt zijn volgens het kabinet nodig om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. De notitie bevat verder een lijst van bijna 50 actiepunten voor de sociale partners en de overheid.

De notitie zal worden besproken tijdens een brede conferentie die het ministerie van SZW samen met andere betrokken ministeries op 26 april organiseert over de knelpunten op de arbeidsmarkt.

RVD.17.03.2000


17 mrt 00 16:25

Deel: ' Notitie knelpunten arbeidsmarkt naar Tweede Kamer '
Lees ook