Gemeente Voorschoten


Notitie uitoefening beroep aan huis

Burgemeester en wethouders van Voorschoten hebben op 20 april de notitie over beroepsmatig gebruik van woningen vastgesteld.

Op grond van bestemmingsplannen heeft een woning in de regel een bestemming voor bewoning. Toch worden vele woningen voor een deel ook gebruikt voor het uitoefenen van een beroep zoals tandarts, notaris of adviseur. Vaak levert dit gebruik geen enkel probleem op voor omwonenden en ontstaat er geen strijd met de woonbestemming. Toch zouden zich situaties kunnen voordoen waarin er wel overlast wordt ondervonden en de beroepsuitoefening aan huis niet kan worden toegestaan.

In de notitie worden criteria aangegeven op grond waarvan wordt beoordeeld of de beroepsuitoefening past in een woonbestemming. De notitie zal worden gebruikt bij de beoordeling van aanvragen van mensen die een beroep aan huis willen gaan uitoefenen. Daarnaast zal de notitie worden gebruikt indien zich vragen omtrent handhavend optreden voordoen.

De notitie is in te zien bij de Afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, op werkdagen van 08.30 uur-12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur -20.00 uur. Tevens is een informatieblad beschikbaar met de belangrijkste punten van de notitie. Voor nadere informatie of voor het aanvragen van het informatieblad kunt u contact opnemen met de heer N. de Bruijn van de Afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting op telefoonnummer 071 - 5600734.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Notitie uitoefening beroep aan huis Voorschoten ter inzage '
Lees ook