Gemeente Haarlem

Cursus bereidt voor op werk en opleiding
Ouders van nu kiezen voor straks

Maandag 24 september start het Nova College in Haarlem in samenwerking met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cursus 'Kiezen voor Straks'. De cursus is vooral bedoeld voor mensen met een uitkering die een sollicitatieverplichting krijgen omdat hun jongste kind naar de basisschool gaat.

'Kiezen voor Straks' is een oriëntatiecursus van tien bijeenkomsten over werk en opleiding. De deelnemers krijgen informatie over de regelingen rond de verplichting om te werken. De cursus start met een algemene verkenning. Daarnaast leren de cursisten zelf te ontdekken wat hun kansen en mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Het programma biedt, naast een aantal vaste onderwerpen, ruimte voor zaken die cursisten aan de orde willen stellen. Nederlands, studievaardigheden, oriëntatie op verdere scholing, het lezen van personeelsadvertenties en het schrijven van sollicitatiebrieven zijn onderdelen die tijdens de lessen aan bod komen. De cursus 'Kiezen voor Straks' duurt 10 weken en start op 24 september 2001. De lessen zijn iedere maandag van 09.00 12.00 uur. De cursus kost f 75,- en is gratis voor mensen die zich aanmelden via de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. Voor nadere informatie en inschrijving kunnen belangstellenden terecht bij Annet Flink van het Nova College, locatie Nassaulaan 37 in Haarlem, telefoon 5319553. Klanten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen met vragen over het volgen van de cursus en de gevolgen voor de uitkering terecht bij Yvonne Laan (dinsdag, woensdag en donderdag tot 15.00 uur) telefoon 5114327.

Deel: ' Nova College te Haarlem 'Kiezen voor straks' '
Lees ook