NovaData krijgt het ISO 27001/NEN 7510 certificaat uitgereikt


Eindhoven, 20131015 -- Op donderdag 10 oktober 2013 heeft NovaData tijdens haar Private Cloud Skybox seminar de officiële uitreiking van het ISO 27001/NEN 7510 certificaat gehad. De ISO 27001 normering is de internationale standaard voor Informatiebeveiliging.

In navolging van de ISO 9001 certificering een jaar geleden, is de NovaData organisatie inclusief het NovaData Private Cloud DataCenter ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd. Binnen deze normering wordt DataCenter beveiliging in de breedste zin procesmatig aangepakt. Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat NovaData de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om informatie/data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

De toekenning van dit certificaat onderstreept dat het NovaData Private Cloud DataCenter voldoet aan de strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is opgebouwd uit drie aspecten: 
  • Beschikbaarheid, de informatie moet op de gewenste momenten beschikbaar zijn;
  • Integriteit, de informatie moet juist en volledig zijn en de informatiesystemen moeten juiste en volledige informatie opslaan en verwerken;
  • Vertrouwelijkheid, de informatie moet alleen toegankelijk zijn voor degene die hiervoor bevoegd is.
NovaData gebruikt het ISMS systeem ('Informatie Security Management System') ten behoeve van het beheren en beheersen van informatiebeveiliging. Het ISMS zorgt ervoor dat NovaData blijft verbeteren op het gebied van informatiebeveiliging.

Private Cloud Skybox seminar
Meerdere keren per jaar organiseert NovaData Private Cloud Skybox seminars met  als onderwerpen Privacy, Veiligheid en Beschikbaarheid in de Private Cloud. Deze editie was DNV Business Assurance aanwezig voor een inspiratiesessie en voor de officiële uitreiking van het ISO 27001/NEN 7510 certificaat.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.novadata.nl


Deel: ' NovaData krijgt het ISO 27001/NEN 7510 certificaat uitgereikt '
Lees ook