Novay en BiZZdesign lanceren samen spin-off voor service-innovatie


Enschede, 20120417 -- De afgelopen twee jaar hebben Novay en BiZZdesign, samen met nog twintig Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, gewerkt aan innovatieve en efficiencyverhogende ICT-oplossingen voor organisaties in de service sector. De eerste resultaten zijn dermate krachtig dat ze de basis vormen voor een gemeenschappelijke nieuwe spin-off, INZYCHT.

Nederland is een diensteneconomie. Innovatie en efficiency in diensten is van groot belang voor ons concurrentievermogen. ICT speelt bij dergelijke innovatie vaak een belangrijke rol. Daarom zijn kennisinstellingen en bedrijven in het programma Service Innovation & ICT (SI-I) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op zoek gegaan naar de antwoorden op drie belangrijke vragen: Hoe weet ik of mijn business model stevig genoeg is als het gaat om toekomstige ontwikkelingen? Is mijn organisatie wendbaar genoeg om de gewenste situatie te bereiken? Hoe maak ik, door het schrappen van irrelevante projecten of applicaties, binnen mijn organisatie geld vrij om mijn gewenste doel te bereiken?

In het programma, dat vandaag met een seminar wordt afgesloten, zijn instrumenten ontwikkeld die een belangrijk ingrediënt vormen van de nieuwe spin-off van Novay en BiZZdesign: INZYCHT. Het instrumentarium omvat een business model stress test, wendbaarheidsanalysis voor organisaties en architectuur-gebaseerd portfoliomanagement. Daarnaast beschikt de spin-off over ruim tien jaar ervaring in innovatiemanagement, in de vorm van oprichter Wil Janssen, voormalig ontwikkelaar en trekker van het diensteninnovatieprogramma SI-I binnen Novay. De spin-off is extra bijzonder omdat BiZZdesign zelf ook een spin-off is van Novay uit 2001.

“De start van INZYCHT vormt de bekroning op ons werk”, geeft Wil Janssen aan. “De hechte relatie van INZYCHT met Novay en BiZZdesign versterkt de band tussen de beide founding fathers zelfs nog meer.

“Het is geweldig als een van je mensen ondernemer wordt met een spin-off waarin ook ons partnerbedrijf BiZZdesign gaat deelnemen. De samenwerking weerspiegelt onze opvatting over succesvol innoveren: dat doe je samen met anderen.”, aldus Hermen van der Lugt, directeur van Novay.

Henry Franken, CEO van BiZZdesign, koestert de band met Novay: “De afgelopen jaren hebben we een intensieve onderzoeksrelatie gehad met Novay, waarin ook het diensteninnovatieprogramma een grote rol speelde. Met de start van INZYCHT verwachten we die relatie te verbreden en onze ontwikkeling richting strategisch innovatieadvies te versterken.”


Deel: ' Novay en BiZZdesign lanceren samen spin-off voor service-innovatie '
Lees ook