Novem

Vooraankondiging
Contactdag Duurzame Bedrijventerreinen
'DBT in de praktijk'

Op 27 september 2001 organiseert Novem de Contactdag Duurzame Bedrijventerreinen - 'DBT in de praktijk'. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen om nieuwe en bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal subsidieaanvragen dat bij Novem is ingediend. Samen met u willen we nagaan hoe de ontwikkeling van DBT in de praktijk verloopt, ervaringen uitwisselen en ingaan op de ondersteuningsmogelijkheden.

Voor wie?
Iedereen die direct betrokken is bij de praktijk van het verduurzamen van een bedrijventerrein en vooral degene die een subsidieaanvraag in het kader van DBT voorbereidt, is van harte welkom. Wat kunt u van de contactdag verwachten?
Op de contactdag neemt u kennis van de (vernieuwde) subsidiemogelijkheden vanuit het programma Duurzame Bedrijventerreinen. Ervaringen van de eerste stappen op weg naar een duurzaam bedrijventerrein komen uitvoerig aan de orde. De dag leent zich verder uitstekend voor het leggen van contacten met anderen die een duurzaam bedrijventerrein willen opzetten en/of hiermee ervaring hebben. Voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het verduurzamen van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen is dan ook veel gelegenheid.

De contactdag bestaat uit een plenaire ochtendsessie waarin wordt ingegaan op de vernieuwde subsidieregeling DBT en er is een presentatie van een interessant project uit de praktijk. De middag biedt praktijkgerichte parallelsessies en discussies. Hierin staat een drietal onderwerpen centraal: het realiseren van samenwerking; (haalbaarheid van) duurzame technieken en borging van het duurzame bedrijventerrein. Ook is er 's middags een informatiemarkt met aandacht voor andere aan DBT gerelateerde (Novem)programma's. Verder kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk gesprek met een programma-adviseur van Novem. De contactdag zal worden afgesloten met een aangeklede borrel, een goede gelegenheid om informeel nog eens van gedachten te wisselen.

Noteert u alvast in uw agenda:
Contactdag Duurzame Bedrijventerreinen
'DBT in de praktijk'
27 september 2001
EURETCO expo center, Houten

In augustus ontvangt u een uitnodiging met het definitieve programma en een aanmeldingsformulier. Wilt u alvast meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Quint & Partners, organisatiebureau
Tel. 055-526 68 99
E-mail: congres@q-p.nl

Wij hopen u op 27 september in Houten te mogen verwelkomen,

Ing. H. Reurich
Programmaleider DBT

Deel: ' Novem Contactdag Duurzame Bedrijventerreinen '
Lees ook