Perscommuniqué

Voorlichtingscampagne "De kleur is aan u"

Volgens een richtlijn van de Europese Unie moeten nieuwe personenauto"s in de showroom van de dealer in de loop van het jaar
2000 voorzien zijn van een etiket. In elke lidstaat moet op het etiket minimaal het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot staan. Nederland stelt voor een stap verder te gaan door op het etiket het relatieve brandstofverbruik te vermelden waarbij het brandstofverbruik van een auto wordt vergeleken met het gemiddelde verbruik van auto"s van vergelijkbare grootte. Dit maakt het voor de consument een stuk gemakkelijker om bij de aankoop van een nieuwe auto rekening te houden met het brandstofverbruik.

Het "etiket brandstofverbruik" is vergelijkbaar met het energie-etiket voor bijvoorbeeld wasmachines en koelkasten. De precieze invulling van het etiket brandstofverbruik is nog onderwerp van overleg tussen de Ministeries van VROM, EZ en V&W, de RAI-vereniging, de BOVAG, de Consumentenbond, de ANWB en Novem. Vooruitlopend op de wettelijke invoering in 2000 zijn het Ministerie van VROM, de Consumentenbond en Novem een voorlichtingscampagne gestart met de titel "De kleur is aan u". Doel van de campagne is om de consument en de autobranche aan de hand van een voorbeeld-etiket alvast kennis te laten maken met het idee van het etiket brandstofverbruik en de voordelen ervan.

Het etiket vermeldt het merk en type van de auto, de brandstofsoort, of het een handgeschakelde auto is of een automaat, het absolute brandstofverbruik, de uitstoot van CO2, de brandstofkosten over 50.000 km en het relatieve brandstofverbruik met een kleur. Aan de kleur van het etiket is direct te zien of een auto zuiniger of onzuiniger is dan het gemiddelde brandstofverbruik van auto"s met vergelijkbare afmetingen. Geel betekent dat de auto een gemiddeld verbruik heeft, rood dat de auto onzuiniger is en groen dat de auto zuiniger is. Aan de hand van de verschillende categorieën rood en groen kan de consument ook nog zien hoeveel zuiniger of onzuiniger de auto is.

Consumentenonderzoek heeft aangetoond dat potentiële kopers het relatieve etiket gebaseerd op de grootte van personenauto"s, de meest logische en eerlijke methode vinden om het brandstofverbruik van auto"s met elkaar te vergelijken.

Het etiket brandstofverbruik is onderdeel van Het Nieuwe Rijden. Het Nieuwe Rijden is een energiebewuste en comfortabele rijstijl die begint bij de aankoop van een auto en die aansluit bij de veranderde autotechniek van de afgelopen jaren. Hierbij staan bewust omgaan met het voertuig en veilig maar toch vlot rijden centraal. Met de komst van injectiemotoren hebben we te maken met veel soepelere automotoren die om een aangepaste rijstijl "vragen". Onze rijstijl hebben we daar echter niet of nauwelijks op afgestemd. Met relatief kleine aanpassingen van de rijstijl zijn er voor bestuurder en passagiers grote voordelen te behalen.

Onderdelen van Het Nieuwe Rijden zijn verder bijvoorbeeld het gebruik van technische hulpmiddelen zoals de cruise control, de boordcomputer en de eco-toerenteller en het regelmatig controleren van de bandenspanning.

Meer informatie over het etiket brandstofverbruik en Het Nieuwe Rijden vindt u in deze persmap en op de stand van Novem op de AutoRAI (standnummer 424).

De voorlichtingscampagne "De kleur is aan u" is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van VROM, Consumentenbond en Novem.

Voor vragen kunt u terecht bij:

VROM

Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen

De heer E. Snelders / beleidsvoorlichter

T: 070 - 339 52 12

Consumentenbond

De heer S. Louw / persvoorlichter

T: 070 - 445 44 68

Novem

Mevrouw C. Scheres of de heer P. Wilbers / woordvoerders

T: 030 - 239 35 45 / T: 030 - 239 35 01


----

De landelijke introductie van het Etiket Brandstofverbruik wordt verzorgd in samenwerking met Communicatiebureau Synergie uit Utrecht. Telefoon: 030 - 273 64 15.

Deel: ' NOVEM kondigt Etiket Brandstofverbruik aan op AutoRAI '
Lees ook