Novem07-Apr

Publicatie van de ministeriÙle regeling EPA

De ministeriÙle regeling EPA is ondertekend en op 4 april jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze publicatie is EPA nu formeel bekrachtigd. De bekrachtiging werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. De publicatie in de Staatscourant betekent dat alle energiebedrijven vanaf de publicatiedatum EPA middels de Energiepremie moeten uitkeren.

Voor alle EPA-adviseurs gelden vanaf de publicatiedatum aangescherpte eisen. Een EPA-adviseur moet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de volgende eisen:
1. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel middels het KvK-nummer. 2. Een WA-verzekering waarbij dekking wordt gegeven als is aangetoond dat er schade bij derden (de consument) is ontstaan door een foutief advies.
3. Een onafhankelijke klachtenregeling.

Daarnaast zal de adviseur binnen 6 weken nadat het advies is uitgebracht een digitale versie van het volledige EPA-rapport en een apart monitoringsbestand aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zenden. Voor vragen over EPA en de publicatie, kan men contact opnemen met de Helpdesk van MilieuCentraal op het nummer 0900-1719.

BouwRAI
EPA zal ook op de BouwRAI 2000 aanwezig zijn. Van 11 tot en met 14 april besteden zowel Novem als het Ministerie van VROM in hun stand presentaties aandacht aan EPA. Op 11 april zal de staatssecretaris van VROM, dhr. Remkes, het rapport EPA: Stand van Zaken April 2000 in ontvangst nemen. Dit rapport bevat een beknopte beschrijving van de introductie van EPA. De staatssecretaris zelf zal een oorkonde uitreiken aan de EPA-adviseur die de eerste officiële EPA in Nederland heeft afgenomen. Gedurende de BouwRAI is op de Novem-stand de EPAdesk actief, waar adviseurs een pakket met materiaal krijgen uitgereikt ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Voor belangstellenden is een pakket beschikbaar over EPA-opleidingen. Novem organiseert op donderdag 13 april een lunch voor EPA adviseurs. Op de VROM stand vindt in de namiddag een feestelijke EPA-borrel plaats.
Bron: Novem

Zoekwoorden:

Deel: ' Novem Publicatie van de ministeriÙle regeling EPA '
Lees ook