Novib

Novib wil actie van jubilerend Douwe Egberts

Douwe Egberts is jarig, de koffieboeren nog niet

Den Haag, 11 maart 2003

Novib gaat donderdag op verjaardagsvisite bij Douwe Egberts. Deze dagen viert Nederland?s grootste koffiebrander haar 250 jarig bestaan. Die tweeëneenhalve eeuw is wel een felicitatie waard, zowel voor de hoge leeftijd, als ook voor de winstgevendheid van Sara Lee/Douwe Egberts. Een fraai jubileumjaar is het bedrijf op zichzelf van harte gegund.

Schrijnend is dat aan de andere kant van de productieketen de koffieboeren in ontwikkelingslanden heel weinig reden hebben voor een feestje. Met hen gaat het immers gewoonweg slecht. De prijzen op de wereldkoffiemarkt, die wordt gedomineerd door een handvol giganten waaronder Douwe Egberts, zijn lager dan ooit. Zo?n 25 miljoen koffieboeren kunnen het hoofd niet of nauwelijks boven water houden. Ze kunnen hun kinderen niet langer naar school sturen, geen medicijnen meer betalen en sommigen zijn gedwongen uit te wijken naar de teelt van lucratievere ? maar illegale ? producten.

Oxfam International, waarvan Novib de Nederlandse tak is, voert actie voor een rechtvaardig inkomen voor de koffieboeren en voor een betere ordening van de markt. Oxfam wil samen met de koffie-industrie een aanvaardbare oplossing vinden. Aangezien Douwe Egberts in Nederland verreweg de grootste speler is, heeft Novib vorig jaar de dialoog met het jarige bedrijf gezocht over de beste aanpak. Tot op heden echter zonder resultaat. Hoewel Douwe Egberts en Novib/Oxfam de analyse van de koffieproblematiek delen, staan ze lijnrecht tegenover elkaar als het om oplossingen gaat. Novib/Oxfam zoekt die in een stabiele koffieprijs die de boeren een bestaan biedt. Douwe Egberts wil de markt zijn gang laten gaan, hoe hard dat ook is. Zo?n koude sanering leidt echter tot enorme werkloosheid, honger en armoede onder boeren.

Novib blijft in gesprek met Douwe Egberts, maar wil tegelijkertijd het jarige bedrijf tot een actievere houding aansporen. Veertienduizend Nederlanders hebben Douwe Egberts gevraagd om eerlijke prijzen voor koffieboeren. Daarnaast hebben 67 Nederlandse organisaties een Open Brief aan Douwe Egberts van harte onderschreven. Namens onder meer CNV, FNV, PvdA, D66, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en ASN Bank wordt deze Open Brief demonstratief en feestelijk aangeboden aan het jubilerende bedrijf. Novib hoopt op een reactie die de koffieboeren reden geeft om ook een feestje te vieren.

Novib-directeur Sylvia Borren overhandigt de Open Brief aan directeur Manassen van Douwe Egberts op donderdagmiddag 13 maart a.s. tussen 13.15 en 13.30 uur bij de poort van Douwe Egberts Nederland, Vleutensevaart 35 te Utrecht-West. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

Beschikbare bijlagen:

- Tekst van de Open Brief aan Douwe Egberts, dd. 13 maart 2003
- Lijst met in totaal 67 organisaties die de Open Brief onderschrijven

Bron: Novib, 11 maart 2003
Auteur: Novib

Deel: ' Novib wil actie van jubilerend Douwe Egberts '
Lees ook