'Novum in hoger beroep tegen vonnis president'

AMSTERDAM, 20041112 -- Novum Nieuws is verbijsterd over de uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank en heeft daarom onmiddellijk hoger beroep aangetekend. De president vindt dat het monopolie op nieuws toebehoort aan het ANP.


De president heeft de vordering van het ANP tot een verbod op inbreuk op auteursrechten afgewezen. De rechter verbiedt Novum wel om "... zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere inbreuk, rechtstreeks, dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden (rechts) persoon op de databankrechten van eiseressen, in het van bijzonder het opvragen, verveelvoudigen, aanbieden of (anderszins) openbaar maken of hergebruiken van (samenvattingen) van (informatie uit) artikelen van het ANP."

Directeur Bram Bloemberg: "Ik ben verbijsterd over deze uitleg van het databankrecht, die immers lijkt te betekenen dat het ANP alle door haar opgeschreven nieuwsfeiten en door derden uitgegeven persberichten als eigendom kan claimen en dat Novum dwangsommen verbeurt als zij diezelfde nieuwsfeiten en persberichten voor haar eigen berichtgeving gebruikt. Het werk van Novum als persbureau, de enige concurrent van het ANP, is hiermee feitelijk onmogelijk geworden."

"Met deze uitspraak wordt geweld gedaan aan het levenswerk van een aantal vooruitstrevende personen", aldus directeur Bram Bloemberg. "Blijkbaar gaat het Calimero-principe ook op in de Nederlandse rechtspraak. Ik vind het onverteerbaar dat op basis van een uiterst zwakke argumentatie de vorderingen van het ANP zijn toegewezen. Het ANP heeft op een hele sluwe wijze met slim verzonnen argumenten en anonieme getuigen de rechter in kort geding zover kunnen krijgen om een aantal essentiële punten in haar voordeel te beslissen. Novum zal haar strijd tegen dit monopolistische regentengedrag alleen maar des te harder voortzetten. De heer directeur Tesselaar (ANP) mag dan uitermate tevreden zijn dat zijn concurrentie een slag is toegediend, de eindstrijd zal door Novum en haar partners gewonnen worden."

In hoger beroep handhaaft Novum in reconventie de eis van een voorschot op een schadevergoeding van Euro 500.000,-- omdat het ANP er volgens Novum op uit is zijn enige concurrent onherstelbare (publicitaire) schade toe te richten.

Dit proces gaat niet meer over het vinden van de waarheid. Deze uitspraak toont aan dat er een groot verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Om dat gevecht te winnen heeft een monopolist groot geschut ingezet tegen zijn enige concurrent. Het heeft voor Novum weinig zin om in zo'n oneerlijk gevecht te strijden. We hebben dan ook besloten om als Novum inhoudelijk boven deze discussie te gaan staan. De advocaten mogen het nu met elkaar uitvechten.

Deel: ' 'Novum in hoger beroep tegen vonnis president' '
Lees ook