04-02-2000

Nozema start bouw netwerk digitale aardse televisie (DVB-T)

Na een jarenlange periode van voorbereidingen en experimenteren start Nozema met de bouw van het Nederlandse netwerk voor digitale aardse televisie, dat in drie fases zal worden gebouwd. De eerste fase betreft het gebied Amsterdam, Hilversum, Haarlem en Almere en zal eind dit jaar / begin 2001 gereed zijn. Daarna wordt zo snel mogelijk begonnen met de digitale televisie-uitzendingen. Met dit deel van het uiteindelijk landelijk dekkende netwerk is een bedrag van ruim 40 miljoen gulden gemoeid.

Met deze investering spreekt Nozema het vertrouwen uit in de digitalisering van televisie, die ook vele mogelijk- heden biedt voor nieuwe diensten. Nozema beant- woordt hiermee aan de behoefte van partijen om DVB-T z.s.m. na de verdeling van frequenties (komend voorjaar) in de markt te introduceren. Nozema is lid van het Digitenne consortium dat de intentie heeft DVB-T commercieel in de markt te zetten. De introductie van DVB-T ligt in lijn met het beleid van de overheid dat concurrentie tussen infrastructuren nastreeft.

Het concept waarmee Nozema het digitale netwerk bouwt, is uniek in Europa. Er wordt namelijk uitgegaan van een ontvangst met een kleine sprietantenne binnenshuis. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen die het netwerk afstemmen op ontvangst met een grotere, dakantenne.

Nozema verwacht dat digitale televisie via de ether dankzij de vele mogelijkheden en voordelen een concur- rent kan worden van de kabel- en satelliettelevisie. De belangrijkste voordelen volgens Nozema zijn kwaliteits- verbetering van beeld (voorbereid op 16:9 breedbeeld) en geluid (cd-kwaliteit), een platform voor nieuwe diens- ten, en portable ontvangst. Ontvangst met een kleine sprietantenne zorgt voor flexibiliteit in gebruik. Beneden in de woonkamer, de slaapkamer, de computerkamer, buiten, onderweg in een wegrestaurant, overal heeft men televisie, radio en multimedia tot zijn of haar beschik- king. Bijkomend groot voordeel van DVB-T is het doelmatige gebruik van etherfrequenties. Het wordt mogelijk om tegelijkertijd verschillende programmas en datadiensten op één frequentie uit te zenden. Met vijf multiplexen is het mogelijk de consument een voldoende aantrekkelijk pakket te bieden van circa 25 televisiepro- grammas, 15 radioprogrammas, een EPG (elektro- nische programmagids), superteletekst en een aantal nieuwe diensten.

Nozema is op dit moment marktleider waar het gaat om het transporteren van radio-, televisie- en datasignalen via de ether. Nozema bouwt, beheert en exploiteert hiervoor infrastructuren voor commerciële en publieke omroepen en voor telecom operators. Naast Nozema participeren de NOS, Canal+, de Vestra (vereniging van commerciële omroepen), het NOB en KPN Telecom in de Stichting Digitenne.

Deel: ' Nozema start bouw netwerk digitale aardse televisie '
Lees ook