NEDERLANDSE POLITIEBOND

NPB: Verbod op 'Zwarte' handel EURO 2000 dringend gewenst

De Nederlandse Politiebond (NPB) juicht een verbod op de (zwarte) handel in toegangsbewijzen voor Euro 2000 van harte toe. De Tweede Kamer buigt zich dinsdag 22 februari '00 over dit wetsvoorstel. Met het instellen van een dergelijk verbod geeft de Nederlandse overheid een duidelijk signaal af aan de voetbalvandalen die op de bonnefooi afreizen naar de speelsteden zonder geldig, op hun naam gesteld, toegangsbewijs.

Een grote groep buitenlandse voetbalvandalen zal wegens ontoelaatbaar gedrag in het verleden een stadion- dan wel reisverbod worden opgelegd. Desondanks zal juist deze groep naar Nederland en België reizen in de hoop op de 'zwarte markt' een toegangsbewijs te bemachtigen. Het is een illusie om ervan uit te gaan dat een reis- dan wel stadionverbod zal worden nageleefd. Controle bijvoorbeeld aan de grens van grote groepen supporters zal wegens een tekort aan mankracht nauwelijks effectief zijn.

Het tegenargument van de PVDA dat een dergelijk verbod overbodig is omdat er aan de poorten van de stadions wordt gecontroleerd snijdt geen hout aangezien toegangscontrole bij de stadions niet sluitend zal zijn.

Ook de organisatie van het Euro 2000 heeft in een brandbrief laten weten voorstander te zijn van een dergelijk verbod. Ministers Peper en zijn collega Korthals van Justitie zijn vooralsnog geen voorstander van het wetsvoorstel. De argumentatie die zij hiervoor aanvoeren (niet te controleren, geen capaciteit) zou betekenen dat een groot deel van onze wetgeving naar de prullenbak verwezen zou kunnen worden.

Nadere informatie bij Debbie Fonke, 06-29023603 of Hans van Duijn, 06-29023600.

21 feb 00 16:56

Deel: ' NPB Verbod op 'Zwarte' handel EURO 2000 dringend gewenst '
Lees ook